Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: rms Ilja Korjukin

Reedel, 1. detsembril lõppes maailma üks suurimaid NATO küberkaitseõppusi Cyber Coalition, kus kollektiivset kaitset küberdomeenis harjutasid ka küberväejuhatuse küber- ja infooperatsioonide keskuse ning Kaitseliidu küberkaitseüksuse võitlejad.

Eestlased osalesid õppusel kahe meeskonna ja staabiga. Meeskonnad on komplekteeritud allüksuse ajateenijatest, Kaitseliidu küberkaitseüksuse liikmetest, tegevväelastest ja reservväelastest.

„Meil olid segameeskonnad, et saaks üksteist paremini tundma õppida ja tihedamat koostööd teha, mis omakorda aitab üksuse ühtekuuluvustunnet luua,“ ütles küberväejuhatuse küberkaitse õppuse staabi ülem kapten Nikolai Predbannikov. „Eri taseme ning oskustega inimeste rakendamine küberoperatsioonides on hea proovikivi meeskondade ülematele, sest lühikese aja jooksul tuleb selgeks teha uute liikmete taust ning rakendada nende tugevaid külgi.”

Tänavu on iga-aastase õppuse eesmärk suurendada NATO, liitlaste ja partnerite vastupanuvõimet küberohtudele ning võimet koos küberoperatsioone ellu viia. Õppusel tuli küberkaitsjail tuvastada, analüüsida ja peatada väga keerulist pahavara ning lahendada kriitilisi olukordi realistlike stsenaariumide järgi, näiteks tõrjuda rünnakuid üliolulistele riigi infrastruktuuridele, aga ka NATO ja liitlaste võimete vastu operatsioonide ajal.

Õppuse juhi Charles Ellioti sõnul on riikidevahelise koordinatsiooni ja koostöö ning riiklike küberkaitsevõimete pidev täiustamine hädavajalik, sest küberrünnakud muutuvad üha keerulisemaks.

Cyber Coalitionil osalesid ligi tuhat küberkaitsjat 28 NATO liitlasriigist, seitsmest partnerriigist, EList ning samuti riigiettevõtete, teadusasutuste ja eraldiseisvate riiklike küberkaitsekeskuste esindajad. Õppuse küberharjutusvälja eest kandis hoolt CR14.

Cyber Coalition toimus juba 16. korda ja see on NATO arenduse väejuhatuse suurim küberõppus, kus harjutatakse fiktiivsel stsenaariumil küberruumi kaitset, mis võimaldaks harjutada juhtimise püsitoiminguid, koostööd eri riikide ja organisatsioonide vahel ning tugevdada küberoperatsioonide võimet.

Viimased uudised