Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseväe pilt.

Täna külastas Eestit NATO Brunssumi ühendväejuhatuse ülem kindral Jörg Vollmer, kes kohtus Eesti kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Heremiga ja kinnitas, et Balti riigid ja Poola on Kirde-Euroopa kaitsmisel keskses rollis.

„Balti riigid ja Poola on Kirde-Euroopa kaitse seisukohast oluline ja keskne piirkond, minu esimeseks välisvisiidiks oli see loomulik valik“ ütles kindral Vollmer.

Kohtumisel kindralmajor Heremiga sai kindral Vollmer ülevaate Eesti kaitseväe tegevusest ja hetkeseisust ning arutas kaitseväe juhatajaga regionaalse julgeolekuga seotud küsimusi.

„Meie arusaamad Euroopa kirdeosa ohtudest ja vajadustest on ühesugused, näeme mõlemad meie piirkonna julgeolekut ühtse tervikuna. Riikide võimekuste arendamisel ja tugevdamisel peame regionaalse julgeolekuga arvestama,“ ütles kindralmajor Herem.

„Eesti reservteenistuse süsteem koos viimastel aastatel korraldatud välkõppustega on muljetavaldav ja tõhus ning kinnitab, et Eesti on valmis end kaitsma kui ka panustama kollektiivkaitsesse. Tänan Eesti kaitseväge nende olulise panuse eest NATO lahingugrupi toetamisel, samuti panuse eest NATO kiirreageerimisjõududesse, õhuturbesse ning Afganistani Resolute Support operatsiooni. See kõik demonstreerib kollektiivkaitse valmidust, mis on üheks NATO alustalaks,“ ütles kindral Vollmer.

Kindral Vollmeri sõnul ei vähendanud koroonaviirusest tingitud piirangud mõju piirkonna julgeolekule. „Me võime oma sõdurite üle uhked olla. Pandeemia ajal abistasid nad meie ühiskondi ning mis veel tähtsam – nad säilitasid kohalolu, jätkasid õppustega, küll vähendatud mahus, aga lahingugruppide rotatsioonid jätkusid, õhuturbemissioon jätkus ning viimase paari nädala jooksul nägime suurt mereväeõppust Baltops. Euroopa kaitse ei olnud viiruse leviku ajal kordagi ohus.“

Kindral Vollmer asus NATO Brunssumi ühendväejuhatuse ülema ametikohale selle aasta 22. aprillil. Sel nädalal Balti riikide ja Poola külastamine oli tema esimene ametlik välisvisiit väejuhatuse ülemana liitlasriikidesse.

Hollandis Brunssumis asuv väejuhatus on üks kolmest NATO operatiivtasandi staabist, mis koordineerib NATO operatsioone Põhja-Euroopas, Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas asuvate liitlaste lahingugruppide ja Balti õhuturbemissiooni tegevust ning vastutab kollektiivkaitse eest. Brunssumi ühendväejuhatusele allub NATO kirdekorpus. Lisaks vastutab väejuhatus NATO Afganistani (Resolute Support mission) operatsiooni juhtimise eest.

Viimased uudised