Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kujutis: Facebook

Sel nädalal alanud suurõppusel Siil 2018 osaleb üle 1800 Naiskodukaitse liikme nii kaitseväe ja Kaitseliidu üksuste koosseisus kui ka kõikvõimalikes muudes rollides.

Väljas on üksuste liikmed alates lihtsõduritest lõpetades rühmaülematega, lisaks formeerijad, meedikud, toitlustajad, CIMIC ja teavitusmeeskondade liikmed jt rolle täitvad naised.

Naiskodukaitse esinaise Airi Toominga sõnul on Siil selle aasta olulisemaid ettevõtmisi kogu Kaitseliidus. „On väga oluline, et ka võimalikult suur hulk Naiskodukaitse liikmetest osaleksid õppusel. Nõnda näitame, et me pole organisatsioon paberil, vaid reaalne jõud, kes tõesti tuleb vajadusel välja,“ ütles Tooming.

Naiskodukaitse üks olulisem ülesanne õppusel Siil 2018 on kõikides maakondades korraldada evakuatsioonipunktide rajamine, tegevuste korraldamine ja tagamine. Selle raames harjutatakse õppusega seotud Kaitseliidu liikmete perede ja mõnes maakonnas ka kohaliku elanikkonna vastuvõtmist ja evakuatsioonipunkti protseduure. Evakueeritavatele tagatakse toitlustamine ja meditsiin, toimuvad elanikkonnakaitse alased õpitoad ning organiseeritakse tegevusi lastele.

Õppuse esimesetel päevadel tegelevad naised peamiselt õppusele tulijate vastuvõtu ja formeerimisega. Naiskodukaitse Tartu ringkonna liige Kerli Prants ütles, et tema jaoks on õppusel osalemine võimalus otseselt panustada riigikaitsesse. „Olen hetkel tagamismeeskonna koosseisus reguleerija ning õppus annab hea kogemuse ühtse meeskonnana tegutsemist harjutada. Hoolimata sellest, et oleme paari päeva jooksul vähe magada saanud, oleme juba kogenud, et oma meeskonnaga võib iga kell luurele minna,“ ütles Prants.

Naiskodukaitsjad on ka varasemalt osalenud kõikidel kaitseväe ja Kaitseliidu suurõppustel, kuid nii suur koosseis on esmakordne, kuna kogu liikmeskonda pole eelnevalt õppusele kutsutud.

15. maini kestev suurõppus Siil 2018 toob kokku enam kui 15 000 kaitseliitlast, naiskodukaitsjat, kaitseväelast, liitlast, politseinikku ja päästetöötajat harjutamaks laiapindse riigikaitse tegevusi.

Viimased uudised