Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Naiskodukaitse kõrge tunnustuse pälvinud Eda Leola. Foto: Katrin Merisalu

Laupäeval, 3. septembril tähistas Paides Wittensteini tegevusmuuseumis Naiskodukaitse organisatsioon oma 95. aastapäeva.

Aastapäeval anti Tartu ringkonna naiskodukaitsjale Eda Leolale pidulikult üle organisatsiooni üks kõrgematest tunnustustest – Liiliaristi III klassi teenetemedal, mida antakse välja tegevliikmetele eeskujuliku teenistuse eest organisatsioonis. Samuti jagati taas staažimärke neile, kes on Naiskodukaitse liikmed olnud juba enam kui 25 aastat.

Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming meenutas oma aastapäevakõnes viimase paari aasta meeletut tempot ning naiskodukaitsjate kriiside lahendamisesse panustamisi. „Viimaste aastate kriisid on andnud meile palju praktikat, oleme saanud end testida ning hankinud üksjagu kogemusi, kuidas organisatsioonina olla veel tõhusamad ning seeläbi tagada abi seal, kus seda kõige enam vajatakse. Loodan, et sarnaseid õpikogemusi on saanud ka meie partnerid,” sõnas Tooming. Lisaks rõhutas Tooming vabatahtlike töö väärtustamise olulisust. „Organisatsioonina on meil vastutus, et kestaksime kriisist kriisi. Et meie väljaõpetatud, kriisides karastunud vastutustundlikult tegutsevad vabatahtlikud tahaksid tulla vajadusel välja ka viie ja kümne aasta pärast,” rõhutas Naiskodukaitse esinaine.

Naiskodukaitse aastapäeval osalesid kutsutud külalistena Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi, kaitseminister Hanno Pevkur, siseminister Lauri Läänemets, malevapealikud Kaitseliidu malevatest, kodutütarde peavanem Ave Proos, Järva noorkotkaste rühmajuht Urmas Täht ja naiskodukaitsjad ringkondadest üle Eesti.

Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi tänas naiskodukaitsjaid nende pühendumuse, entusiasmi ning mitmekülgselt riigi toetamise eest erinevates kriisides. Ka siseminister Lauri Läänemets rõhutas Naiskodukaitse olulisust: „Evakuatsioon on üles ehitatud peamiselt teile, teil on kandev roll ja ilma teieta ei saa teised partnerid oma ülesandeid kriisis täita.” Siseminister lisas oma õnnitluskõne lõpus, et püüab naiskodukaitsjaile tegutsemiseks võimalusi pakkuda ja toeks olla nende tegemistes.

„Naiskodukaitse on juba 95 aastat hoidnud au sees Eesti naiste soovi ja valmisolekut panustada riigikaitsesse. Erilist heameelt teeb teadmine, et ainuüksi sel aastal on kodumaa kaitseks aktiivselt panustavaid naisi meil ligi 1100 rohkem, ehk naiskodukaitse liikmeid kokku on organisatsioonis praeguseks rohkem kui 3600,“ lausus Naiskodukaitse aastapäevapeol kaitseminister Hanno Pevkur.

Kaitseminister lisas, et naiskodukaitsjad on taasloomisest alates ettevaatavalt ja järjepidevalt arendanud oskusi kriisis hakkamasaamiseks. Nii on loodud äpp „Ole valmis!“, korraldatakse ohutuskoolitusi ning toetatakse oma teadmistega teisi asutusi, et riik oleks kriisideks valmis.

„Tahan eraldi rõhutada Naiskodukaitse tööd ka noorte kaasamisel, sest jõudsalt suurenenud järelkasv on jõudnud juba 4000 kodutütreni. Soovin naiskodukaitsjatele jätkuvat sära silma, kõrget motivatsiooni ja lõpmatut tahet panustamisel riigikaitsesse,“ sõnas Pevkur.

Aastapäeva tähtsaim osa oli organisatsiooni ühe kõrgeima autasu üle andmine. Naiskodukaitse Liiliaristi III klassi kavaler Eda Leola on Naiskodukaitse liige juba 15 aastat. Ta on olnud vabatahtlik juht nii Tartu ringkonna juhatuses kui ka Naiskodukaitse keskjuhatuses. Ta on Naiskodukaitses panustanud kõikide toitlustamist puudutavate õppekavade ja nende funktsioonikirjelduste loomisel ja parendamisel. Arendustöö kõrvalt on ta ka praktiseeriv instruktor – lisaks suuremahulistele üle-eestilistele kursustele võib Edat leida nii oma ringkonna kui ka naaberringkonna baasväljaõppel õppureid koolitamas. Lisaks toitlustamise teemale on ta koolitanud ka baasväljaõppe sõdurioskuste ja organisatsiooniõpetuse moodulil.

Üle-eestilisel välikoka kursusel on tema roll eelkõige juhendada ja hinnata iga õppuri õpiväljundite saavutamist, ning anda soovitusi nende õppurite kohta, kes oma omaduste ja õpiväljundite eriti heade soorituste põhjal sobiksid õppima toitlustusmeeskondade juhtidena. On märkimist väärt, et antud kursuse 7-10 päeva pikkused praktikad toimuvad vähemalt 2 korda aastas. Lisades sinna kõik tema teised kursused, tuleb kokku mitusada vabatahtlikku töötundi.

Olenemata kursusest on Eda püüdlik instruktor, kelle kaasinstruktorid iseloomustavad teda kui väga hoolivat, õppuritele pühenduvat ja kohal olevat, loovat instruktorit ja kaaslast, kelle tunnid on põnevad, mittestandardse lähenemisega ning kellega on hea koos töötada ja kellel on äge huumor. Kui Eda midagi ette võtab, siis ta süveneb detailideni ja teeb oma tööd väga põhjalikult ja südamega.

Aastapäeval jagati staažimärke

Naiskodukaitse aastapäeva tähistamisel jagati juba traditsiooniliselt ka staažimärke ehk tunnustati neid liikmeid, kes on järjepidevalt väärtustanud Naiskodukaitse põhimõtteid ja võimaluste piires osalenud organisatsiooni tegevuses ning seda juba enam kui 25 aastat. Sel aastal said pronksstaažimärgi 33 naiskodukaitsjat, kes on kõik liitunud organisatsiooniga enne 1998. aastat.

Staažimärgi pälvisid (pikem tutvustus Naiskodukaitse kodulehel): https://www.naiskodukaitse.ee/Naiskodukaitse_aastapaeval_tanati__4873

Silva Kiveste, Alutaguse ringkond
Sirje Kožurov, Alutaguse ringkond
Ülla Melnikov, Alutaguse ringkond
Elga Saluvee, Alutaguse ringkond
Milvi Krekker, Alutaguse ringkond
Elle Vinni, Alutaguse ringkond
Hille Sillaste, Harju ringkond
Heidi Toomse, Harju ringkond
Mare Laide, Lääne ringkond
Lea Lai, Lääne ringkond
Heneli Leesik, Lääne ringkond
Aili Randalu, Lääne ringkond
Maie Neštšadim, Lääne ringkond
Marika Pukk, Lääne ringkond
Aive Küünarpuu, Lääne ringkond
Ester Arge, Saaremaa ringkond
Piret Urgas, Saaremaa ringkond
Ellen Kask, Saaremaa ringkond
Pirjo Land, Tallinna ringkond
Lehte Griin, Tallinna ringkond
Elle Kruusmaa, Tallinna ringkond
Elle Kulm, Tallinna ringkond
Leida Käbi, Tallinna ringkond
Naima Ringmäe, Tallinna ringkond
Veronika Saarva, Tallinna ringkond
Leili Sarapuu, Tallinna ringkond
Enda Treier, Tallinna ringkond
Janne Salumäe, Valga ringkond
Vaike Porval, Viru ringkond
Marje Kangro, Võrumaa ringkond
Merike Niitmets, Võrumaa ringkond
Helve Tina, Võrumaa ringkond
Hille Vaht, Võrumaa ringkond

Viimased uudised