Tel. 5897 3482‬
info@lounaeestlane.ee

Muinsuskaitseameti esindaja andis teada, et Võru keskväljaku ehituse käigus tööde teostaja ühestki leiust ametit teavitanud pole.

Lõunaeestlase küsimusele Võru keskväljaku vanade munakivide vedamise kohta vastas Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhata Peeter Nork järgmist:

„Kuna 18. sajandi lõpust pärineva Võru näol on tegu suhteliselt uue linnaga ja ajalooline kihistus on seal väga õhuke, siis Võru vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus ei käsitle maa-aluse kultuurikihi säilitamist. Võru peaväljakut on juba eelnevalt korduvalt ümber ehitatud ja Kuressaarega võrreldavat terviklikult säilinud munakivikatendit seal ei ole. Kindlasti tuli ehituse käigus munakive välja, kuid mitte nii massiliselt kui Kuressaares.

Juhul kui ehitustööde käigus siiski tuli välja kultuuriväärtuslikke leide, oleks pidanud tööde teostaja Muinsuskaitseametit teavitama. Hetkel meid ühestki leiust teavitatud ei ole.”

Kommentaarid

Viimased uudised