Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Lõunaeestlase pilt.

Muinsuskaitseamet edastas kommentaari seoses Võru kaitsevööndis aadressil Tartu 57 nn Kersnate maja lammutamisega.

Muinsuskaitseameti Võrumaa nõunik Tiina Pettai kommenteeris asja järgmiselt:

Artiklitest jääb ekslik mulje nagu tegu oleks mälestisega. Tõenäoliselt tuleb see eksitus osaliselt kultuurimälestiste registrist, kus kõnealuse hoone aadressi tähistava lahtri pealkiri on „mälestise nimetus“. Tegelikult on tegu muinsuskaitseala kaitsevööndiga ja nimetatud hoone ei ole kultuurimälestisena riikliku kaitse all. Kultuurimälestiste register on hetkel arendamisel, mille käigus muudetakse ka eksitav infoväli.

Muinsuskaitseseaduse kohaselt peab pädev asutus (milleks on siinkohal Võru linnavalitsus) kooskõlastama ametiga kaitsevööndis ehitusteatise kohustusega või ehitusloakohustusliku ehitise ehitamise, sealhulgas ajutise ehitise püstitamise või rajamise ning olemasoleva ehitise ümberehitamise, laiendamise, välisilme muutmise ja lammutamise.

Seega Muinsuskaitseamet kooskõlastab mh ka kaitsevööndi hoonete ehitusprojektid. Sealjuures ei ole ametil alust nõuda hoonete restaureerimist, kuna kaitsevööndi eesmärk on muinsuskaitseala vaadeldavuse ja seda ümbritseva sobiva ja toetava keskkonna säilimine. See tähendab, et peatähelepanu on hoonete mahtudel ja paiknemisel.

Muinsuskaitseamet on Tartu tn 57 kavandatud hoone projekteerimistingimustele, mis nägi ette olemasoleva hoone lammutamise ja asendamise samas mahus uushoonega heakskiidu andnud, aga vana hoone lammutusprojekti koos selle juurde kuuluva ajaloolise õiendiga ei ole ametile esitatud. Kui projekteerimistingimused on eelnevalt kooskõlastatud, siis neile vastavad projektid reeglina ka kooskõlastatakse.

Viimased uudised