Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Nüüdsest on maksu- ja tolliameti (MTA) e-teenused kättesaadavad senisest kaasaegsema ja selgema kujunduse ning mugavalt kasutatava ülesehituse saanud e-MTA keskkonnast.

Peadirektori asetäitja Triin Raaperi sõnul on uuenenud e-MTA selgem ja tänapäevasem keskkond, kus kasutajad saavad hõlpsa ülevaate, kuidas nende maksu- ja tolliasjadega olukord on. „Meie peamine eesmärk oli muuta keskkond võimalikult kasutajasõbralikuks, et klient saaks mugavalt ametiga otse suhelda, oma töölaua personaalselt ise koos viidetega disainida ja kasutada teenuseid hõlpsalt nutiseadmetes,“ ütles Raaper.

„Oluline on ka see, et moodsa tehnoloogia abil saame kiirelt vajalikke muudatusi ja uuendusi keskkonda sisse viia, mis võimaldab ka kasutajate tagasisidest lähtuvalt keskkonda edasi arendada,“ lisas Raaper.

E-MTA on selge, abistav ja kasutaja reaalse eluga arvestav keskkond, mis ei vaja igapäevaste toimetuste tegemiseks erilist väljaõpet. Vajadusel suudab iga ettevõtja või eraisik ise keskkonna kaudu oma maksu- ja tollikohustused täita.

Esimestel päevadel võib e-MTA töös esineda lühiajalisi häireid, palume võimalike ebamugavuste pärast vabandust.

E-MTA töölaua olulisemad elemendid

  1. Koondvaade. Koondvaates näeb kasutaja kiiret ülevaadet oma kõikide andmete seisust, st kõikide deklaratsioonide, nõuete ja ettemaksukontode ülevaadet lähtuvalt kasutajale antud õigustest ja volitustest.
  2. Esindatava vaade. Esindatava vaates on välja valitud üks konkreetne esindatav (füüsiline või juriidiline isik) ja informatsiooni näidatakse ainult vastava isiku kohaselt.
  3. Menüü ja navigeerimine. Põhimenüü erinevate e-teenustega asub nüüd ekraani vasakus servas. Koondvaates leiab kõigi isikuliikide menüüpunktid (füüsilise isiku, füüsilisest isikust ettevõtja, juriidilise isiku lõikes). Informatsiooni kiire leidmine või vajaliku info edastamine on tehtud mugavaks salvestavate kiirlinkide kaudu. Samuti lihtsustab e-teenuste ja info kiiret leidmist otsingu kasutamise võimalus.
  4. Abikeskus. Operatiivseks abi küsimiseks ja saamiseks on igalt lehelt võimalik algatada vestlust, saada kontekstipõhist abiinfot ning tutvuda vastustega korduma kippuvatele küsimustele.
  5. Suhtlus ja dokumentide kätte toimetamine. Kasutajal on võimalk algatada vestlus MTA-ga, et oma küsimustele vastuseid saada. MTA-l on võimalik toimetada kasutajale kätte teavitusi, tõendeid ja dokumente.
  6. Arvestus. Võimalik on näha erinevate nõuete saldode seisu, ettemaksukonto jääki, lisaks saab teha nõuete ja nõuete toimingute otsingut erinevate filtrielementide kaudu. Kasutajale luuakse võimalus koostada saldopäringuid, esitada tagastustaotlust.
  7. Tolli koondvaade ja töölaud – ülevaade kõikidest tolli deklaratsioonidest. Tolli all leiab kasutaja kõik teenused, mis on seotud tolliteenuste ja kaupade sisse- ning väljaveoga.
  8. Maksude koondvaade ja töölaud – ülevaade kõikidest maksudeklaratsioonidest. Maksude alla on koondatud kõik teenused, mis on seotud maksukohustuse tekkimise või täitmisega. Siit leiab kasutaja nii tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonid kui ka füüsilise isiku tuludeklaratsiooni, lisaks aktsiisimaksud, maamaksu, käibemaksu, kohalikud maksud jne.

Viimased uudised