Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Aastal 2019 oli keskmine brutokuupalk Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides 1407 eurot ehk 7,4 protsenti kõrgem kui 2018. aastal. Brutokuupalk oli kõrgem teises ja neljandas kvartalis.

Keskmine brutokuupalk oli endiselt kõrgeim info ja side tegevusalal ning finants- ja kindlustustegevuses, madalaim aga majutuse ja toitlustuse tegevusalal, kinnisvaraalases tegevuses ning muudes teenindavates tegevustes.

Võrreldes 2018. aastaga tõusis keskmine brutokuupalk kõige enam muudes teenindavates tegevustes (organisatsioonide tegevus, kodutarvete parandus, iluteenindus) ning tervishoiu ja sotsiaalhoolekande tegevusalal, vastavalt 14 protsenti ja 10 protsenti. Keskmine brutokuupalk langes põllumajanduse tegevusalal 1,9 protsenti ja kinnisvara-alases tegevuses 0,7 protsenti.

Avalikus sektoris oli keskmine brutokuupalk 1525 eurot ja tõus aastas 9,5 protsenti. Erasektoris, nii Eesti kui ka välismaa eraõiguslikele isikutele kuuluvates ettevõttetes, oli keskmine brutokuupalk 1368 eurot ja tõus aastas 6,7 protsenti.

Maakonniti oli 2019. aastal keskmine brutokuupalk endiselt kõrgeim Harju (1531 eurot) ja Tartu (1426 eurot) maakonnas ning madalaim Hiiu (992 eurot) ja Valga (1058 eurot) maakonnas. Brutokuupalk tõusis igas maakonnas. Kõige kiirem tõus aasta jooksul oli Põlva, Lääne ja Pärnu maakonnas ning aeglasem Jõgeva ja Rapla maakonnas.

Tööandja keskmine tööjõukulu palgatöötaja kohta kuus oli 1886 eurot ja tunnis 12,5 eurot. Keskmine tööjõukulu kuus palgatöötaja kohta tõusis aasta varasemaga võrreldes 7,3 protsenti.

Möödunud aasta viimases kvartalis oli keskmine brutokuupalk 1472 eurot ehk 6,3 protsenti kõrgem kui 2018. aasta neljandas kvartalis. Keskmine brutotunnipalk oli 8,4 eurot, mis on 7 protsenti kõrgem kui aasta varem. Võrreldes kolmanda kvartaliga tõusis keskmine brutokuupalk kõige enam hariduse (15,1 protsenti) ning kunsti, meelelahutuse ja vaba aja (10,5 protsenti) tegevusalal, langes aga majutuse ja toitlustuse (1 protsent) ning põllumajanduse tegevusalal (0,2 protsenti).

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis (IV kvartal, 2019. aasta).

Viimased uudised