Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Täna avaldati MONEYVAL-i raport, mis hindas Eesti efektiivsust rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases võitluses tulemuslikuks. Samas toodi välja ka teemad, mida riik peab hoidma fookuses, et kõrget taset säilitada. 

„Meie Eesti on avatud majandusega ja tulevikku vaatav e-riik. Meie jaoks on oluline, et kurjategijad ei saaks neid omadusi ära kasutada kuritegelikel eesmärkidel, Moneyvali üldjoontes positiivne hinnang on Eesti riigiasutuste ühise koostöö tulemus,“ ütles rahandusminister Annely Akkermann.

Rahandusministeeriumi asekantsler Evelyn Liivamägi lisas, et Eesti on teinud ära suure töö rahapesu ja terrorismi rahastamise ohtude paremaks äratundmiseks ja tõrjumiseks. „Eesti riik hindas rahapesu riske igakülgselt 2021. aastal. Selle põhjaliku töö tulemused aitasid valmistuda ette ka konkreetseks hindamiseks, kuid eeskätt andis valminud kaardistus meile kindlustunde, et teame, mis on Eesti jaoks rahapesu mõistes ohukohad,” ütles Liivamägi lisades, et riskihinnangu järgi saab ka otsustada, kuhu näiteks järelevalveasutused tulevikus rohkem tähelepanu suunama hakkavad. Positiivselt tõstetigi esile meie siseriikliku koostöö ja koordineerimise kaudu läbi viidava riskihinnangu üldist raamistikku, kuid riskide hindamise töö peab jätkuma ja edasi arenema.

Kiidusõnu pälvisid hea rahvusvahelise koostöö eest Rahapesu Andmebüroo, Finantsinspektsioon, Maksu- ja Tolliamet, Riigiprokuratuur, Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet ja Justiitsministeerium. Positiivne tagasiside sai neile osaks nii antava info kvaliteedi, selle liikumise kiiruse eest ning võimekuse eest hallatavat informatsiooni tulemuslikult kasutada. Tunnustati ka meie rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise tõhusust. 

Raportis hinnati nii õigusaktide sisu kui ka nende rakendamise efektiivsust, varem pole Eestit sellise metoodikaga hinnatud. Hindajad analüüsisid nii ärikeskkonna võimalikke ohte kui ka haavatavamate sektorite olukorda, milleks leiti olevat sarnaselt Eesti erinevatele riskihinnangutele virtuaalvääringute ning äriühingute teenuse pakkujad.

„Eestis on krüptoäride mahtu hoogsalt vähendatud. Võib öelda, et igast kümnest krüptoärist on alles üks. See on tänu meie enda karmimatele seadustele ja Rahapesu Andmebüroo intensiivsele järelevalvetegevusele,“ selgitas Liivamägi tuues välja, et Eestis on tingimustele mittevastavate ettevõtete litsentsid ära võetud. Samas leiti, et traditsioonilises finantssektoris on meetmete rakendamine end õigustanud ning riskid on suures osas maandatud. 

„Järgnevate aastate prioriteediks on hindajatelt saadud soovituste ellu rakendamine, sest me vajame jätkuvalt tõhusamaid süsteeme ja võimestatud asutusi. Mul on hea meel, et meie rahapesu tõkestamise alane valitsuskomisjon pälvis koordinatsioonimehhanismina tunnustuse, sest selle kanali efektiivsus on end riigiasutuste jaoks ka praktikas tõestanud. Just siin saame kõige tõhusamalt kokku leppida, kuidas saadud juhistega edasi toimetada,“ rääkis Liivamägi.

Moneyvali viienda vooru hindamine Eestis leidis aset 2021. ja 2022. aastal. Hindamisvisiit toimus 2022. aasta kevadel ning raporti kinnitamine toimus detsembri alguses organisatsiooni plenaaristungil Strasbourgis. Raport on täies mahus avaldatud MONEYVALi veebilehel, mille leiad SIIT.

Taustaks: 

Rahapesu teel varjatakse kuritegelikul teel saadud tulu ja nii on selles tegevuses peidus kaks kuritegu: eelkuritegu, mille teel raha teenitakse ning kuritegu teenitud raha majandusse sisestamise näol. Mittelegaalse päritoluga ehk must raha toidab kuritegelike struktuuride jätkuvat tegutsemist ja õõnestab üldist ühiskondlikku julgeolekut. Tegemist on kompleksse valdkonnaga, mille vastane võitlus on järjepidev ja rahvusvahelises tasandil üha kasvava olulisusega. 

Euroopa Nõukogu ekspertkomitee MONEYVAL on FATF-i (rahapesuvastane töökond) Euroopa piirkondlikuks organisatsiooniks, kuhu iga riik on nimetanud valdkonna eksperdid, kes osalevad ka hindamistel. Hinnatakse regulaarselt nii õigusaktide sisu kui ka seda, kuidas neid rakendatakse—hindamised toimuvad voorudena, käies igas voorus üle kõik globaalsesse võrgustikku kuuluvad riigid ja jurisdiktsioonid (kokku üle 200). Rahapesuvastase võitluse alast üldist taset Eestis on hinnatud MONEYVAL-i poolt aastatel 2000, 2002, 2008 ja 2013-2014. Raportis tehtud soovituste täitmise ja puuduste kõrvaldamise osas peab riik regulaarselt ka aru andma, antud protsessi koordineerib Eestis Rahandusministeerium, kuid hõlmatud on ka kõik teised rahapesu tõkestamise valitsuskomisjoni kaasatud ministeeriumid ja asutused. 

Viimased uudised