Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

luhamaa nulk

Misso vallavolikogu nõustus loovutama valitsuse moodustatavale Setomaa vallale Luhamaa nulga külad, seades tingimuseks, et need liidetakse esialgu Värska, mitte Meremäe valla külge.

Esmaspäev oli viimane päev, mil sundliitmisega haaratud omavalitsused said edastada valitsusele oma seisukoha, kas nõustutakse ette pandud liitumiskavaga või mitte. Kuigi Misso vald on vabatahtlikult ühinemas Rõuge vallaga, soovis valitsus ühendada Misso koosseisu kuuluvad Luhamaa nulga külad loodava Setomaa vallaga.

Protseduur näeb ette, et esmalt loovutab Misso vald need külad Meremäe vallale ning seejärel liidetakse Meremäe ühes Mikitamäe ja Värska vallaga Setomaa vallaks.

Misso volikogu otsustas aga esmaspäeval, et on küll nõus külad ära andma, kuid mitte Meremäe vallale, vaid hoopis Värska valla koosseisu.

„Selline plaan tekkis, et kuna ühist piiri Luhamaa nulga küladel ülejäänud Setomaaga nagunii ei teki, ja Värskaga saab läbi rääkida, siis võiksid need minna Värska vallale,” lausus Misso vallavolikogu esimees Aigar Paas Lõunaeestlasele. „Luhamaa rahvas on soovinud Setomaa vallaga ühineda ja meie austame nende soovi.”

Paasi sõnul on kokkuleppe sõlmimine Luhamaa nulga külade üleandmise ja elanikele teenuste osutamise osas praegu tõenäolisem Värska vallaga, sest mõlema valla volikogul on Setomaa valla moodustamise osas sarnased seisukohad. Samas kui naabervald Meremäe on andnud Setomaa valla loomisele eitava seisukoha.

Värska vallavolikogu otsustas läinud neljapäeval nõustuda valitsuse Setomaa valla moodustamise kavaga ning ka sellega, et setode vald liidetakse Võru maakonnaga.

Ühtlasi avaldas volikogu neljapäeval esimehe Vello Saare kinnitusel juba ettevaatavalt valmisolekut võtta vastu Luhamaa nulga külad, juhul kui Misso volikogu sellise ettepaneku teeb.

Mõni küla jääb Rõuge valda

Siiski ei soostunud Misso üle andma kõiki 19 küla, nagu valitsus ette pani, sest osad neist soovivad jääda tulevase Rõuge valla osaks.

Nõnda ei nõustunud volikogu Saagrimäe, Savimäe ja Väiko-Tiilige külade üleandmisega. Lisaks tegi volikogu ettepaneku nihutada Kriiva ja Savimäe küla vahelist piiri, et kaks kinnistut saaks arvata Savimäe küla koosseisu, mis jääks Rõuge valla koosseisu.

Nende ettepanekutega said Paasi kinnitusel kõik elanike soovid valitsusele edasi antud. „Kuidas valitsus sellele vaatab, me muidugi ei tea,” lisas ta.

Kui valitsus peaks Misso ettepanekutega nõustuma, lähevad Luhamaalt Värska valla koosseisu Hindsa, Koorla, Kossa, Kriiva, Leimani, Lütä, Mokra, Määsi, Napi, Pruntova, Põrstõ, Saagri, Tiastõ, Tiilige, Toodsi ja Tserebi küla.

Haldusreformi seadus annab valitsusele õiguse moodustada ka ühise piirita haldusterritooriumidest koosnev kohalik omavalitsus.

ARVED BREIDAKS

SAMAL TEEMAL: Värska volikogu ütles Setomaa vallale JAH, Mikitamäe EI

Viimased uudised