Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

urve palo Lõunaeestlase pilt.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo on esmaspäeval visiidil Petseri rajoonis, kus kohtub kohalike ettevõtjatega, Pihkva Kaubandus-Tööstuskoja juhtkonna ja Petseri rajooni juhtidega.

„Piiriülene koostöö võimaldab tõsta mõlemal pool piiri elava rahva elukvaliteeti. Aastani 2020 arendatakse 34 miljoni euro suurusest Eesti–Vene piiriülese koostöö programmist väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid ning edendatakse inimeste, kaupade ja kapitali liikuvust,” ütles Urve Palo.

Petseris tutvub minister ettevõtluse inkubatsioonikeskusega, nn Petseri seto majaga, mis toetab ettevõtjaid piiriülese koostöö arendamisel, samuti külastab Petseri kloostrit ja tutvub ka palverändurite keskusega, mille Petseri klooster on rajanud endisse sõjaväeossa. Petseri linna ajaloo muuseumis leiab aset kohtumine Pihkva oblasti Kaubandus-Tööstuskoja juhtkonnaga, mille käigus antakse ministrile ülevaade Moglino erimajandustsoonist.

Irboska muuseumis ning selle filiaalis – Radaja seto muuseumis – tuleb kõne alla muuseumi pikaajaline koostöö Setomaa organisatsioonide ja ettevõtjatega, sealhulgas Euroopa naabruspoliitika piiriülese koostöö programmi esitatud projektiideed.

Palot saadavad visiidil Eesti suursaadik Moskvas Arti Hilpus ja Pihkva konsulaartalituse direktor Katrin Kanarik, MKMi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi, ministri nõunik Heidi Ojamaa, Setomaa Valdade Liidu juhatuse esimees Margus Timmo ja kultuurinõunik Aare Hõrn, Värska vallavanem Raul Kudre, Setomaa ettevõtlusnõunik Aarne Leima.

LÕUNAEESTLANE

Viimased uudised