Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Täna jätkusid õpetajate 2023. aasta töötasu alamäära konsultatsioonid Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Haridustöötajate Liidu ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu vahel. Minister Tõnis Lukas kinnitas, et õpetajate töötasu suurenemine on Isamaa ja Vabariigi Valitsuse prioriteet ning täna Riigikogule üle antud 2023. aasta riigieelarve eelnõuga on tehtud oluline samm, õpetajate palga jõudmiseks 125 protsendini Eesti keskmisest.

„Mul on hea meel, et riigieelarve eelnõus kasvab märkimisväärselt õpetaja palga alammäär ning tõuseb ka õpetajate palgafondi diferentseerimist võimaldav kogusumma. Õpetaja keskmine palk ulatub järgmise aastal 2048 euroni,“ ütles minister Tõnis Lukas. „Jätkan tööd selle nimel koos partneritega riigi tasandil ja haridusvaldkonnas, et liiguksime õpetajate tasustamise süsteemi ja karjäärimudeli väljatöötamise suunas, et paremini toetada ja väärtustada õpetajate ametialast arengut.“

Tänasel kohtumisel arutati ka üleminekut eestikeelse õppele. Ministri sõnul on tegemist märgilise väärtuspõhise edasiminekuga. „Pean väga oluliseks, et lisaks õpetajate palgafondi üldisele kasvule sai valitsuse heakskiidu ka 41 miljoni euro eraldamine eestikeelsele haridusele ülemineku tegevuskava elluviimiseks. Võimalus maksta Ida-Virumaa koolides eesti keeles õpetavatele õpetajatele 1,5-kordset tasu tõstab nende palga märkimisväärse 3000 euro lähedale,“ toonitas minister.

Valitsuses heakskiidu saanud ja riigikogusse saadetud 2023. aasta riigieelarve eelnõu kohaselt kasvab õpetaja töötasu alammäär 23,9 protsenti ehk 1412 eurolt 1749 eurole. Sellele lisatakse diferentseerimise fond 17 protsenti, mis võimaldab koolijuhtidel õpetajate töö- ja palgakorraldust paindlikumalt reguleerida. Kokku nähakse järgmise aasta riigieelarves õpetajate palkade kasvuks ette 106,6 miljonit eurot.

Viimased uudised