Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: HTM

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas kinnitas ÕSi ja Eesti Keele Instituudi teatmiku koostamise tegevuskava. Uus ÕS ilmub hiljemalt 2025. aastal Eesti Keele Instituudi portaalis Sõnaveeb omaette kasutajavaatena ning trükituna paberil.

Minister Tõnis Lukas ütles, et tegevuskava lähtub Eesti keele arengukavast 2035. aastani ja selles tuuakse välja, milliseid keeleallikaid ja -teenuseid Eesti Keele Instituut pakub. „Kui erinevatest väljaütlemistest tekkis segadus eesti õigekeele tulevikuvaate ümber, soovisin selle laienemise vältimiseks saada konkreetset tegevuskava. Nüüd on see esitatud ja läbi vaadatud. Kinnitan, et Eesti keelekorraldus jääb senisele alusele. Kirjakeele norm ja kokkulepped peavad olema fikseeritud ning see teave peab olema kõigile kättesaadav. Ainult nii saame kindlustada avaliku keelekasutuse ühtsuse ja selguse,” ütles Lukas. „Leppisime Eesti Keele Instituudiga kokku, et õigekeelsussõnaraamat järgib oma ilmumise senist 7-aastast tsüklit. 2025. aastal, mil tähistatakse eestikeelse raamatu 500. sünnipäeva, avaneb meile võimalus hoida käes paberile trükitud uut ÕS-i või kaevuda sellesse hoopis Sõnaveebis. ÕS on kirjakeele normi alus ja jääb selleks ka edaspidi.”

Samaaegselt uue ÕSiga ilmub ka EKI teatmik kui eesti õigekeelsuskäsiraamat, mis täiendab ÕSi ja on sellega vastastikku lingitud. Lisaks õigekirjareeglitele sisaldab EKI teatmik ka soovitusi ja selgitusi.

Eesti Keele Instituudi direktor Arvi Tavast märkis, et ÕSi ja EKI teatmiku avaldamine veebis võimaldab eesti keele kogu rikkust veel põhjalikumalt esitada ja ajakohasena hoida. „Koostatav ÕS on juba praegu üle kolme korra senistest suurem märksõnade arvu poolest, samuti on kasvanud iga märksõna kohta antava info hulk,” ütles Tavast. “ÕSi ja EKI teatmiku eesmärk on anda järjest põhjalikumat infot eesti keele kohta, et aidata kaasa ühtse keelekasutuse kujunemisele ja heakeelsusele. Eesti keel elab siis, kui seda kasutatakse. Nii emakeelsetel kõnelejatel kui ka eesti keelt võõrkeelena õppijatel on selleks tarvis keeleinfot, mida pakumegi ÕS-i ja EKI teatmiku vormis.”

Sõnastikke ja EKI teatmikku koostavad keeleteadlased, leksikograafid ja keelekorraldajad koostöös Emakeele Seltsi keeletoimkonnaga.

EKI keeleallikate ja -teenuste arv on aja jooksul kasvanud umbes 160ni. Viimased kümmekond aastat on EKI liikunud neis pakutava info koondamise ja ühtlustamise suunas ning otsinud viise, kuidas lihtsustada kasutajate juurdepääsu neile.

  • Tegevuskava on leitav EKI ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

Viimased uudised