Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Riigihalduse minister Riina Solman osaleb täna Luksemburgis OECD Avatud Valitsemise Komitee liikmesriikide ministrite kohtumisel, kus arutatakse koostöövõimalusi demokraatia ning usaldusväärsuse tugevdamiseks ning jagatakse kogemusi ja parimaid praktikaid infosõja vastu võitlemisel.

„Mitte üksnes Eesti, vaid kogu Euroopa on ühel või teisel viisil infosõjas, mis õigeaegselt reageerimata jättes võib oma mõjult olla väga ohtlik. Seetõttu on ülioluline, et esiteks tunneksime väärinfo ära ning teiseks, et oskaksime riikidena kollektiivselt selle levimise vastu võidelda ning takistada sealjuures avaliku inforuumiga manipuleerimist,“ nentis riigihalduse minister Riina Solman ärevate aegade kohta.

Ministrid jagavad tänasel kohtumisel kogemusi, milliste väljakutsetega on riigid valeinfo levitamisel kokku puutunud, kuidas nendega toime tulla ning millisel parimal viisil olla meediale usaldusväärseks ja operatiivseks partneriks teabe edastamisel. Lisaks keskendutakse arutelul digitaalse demokraatia edendamisele, rohepoliitika elluviimisele ja globaalsetele väljakutsetele vastamisele.

„Eesti riigitöötajad teevad usaldusväärse ja läbipaistva info leviku nimel koostööd nii siseriiklikult kui ka Euroopa Liidu tasandil, seades eesmärgiks olla ajakirjandusele professionaalne ja hea koostööpartner,” selgitas minister Solman Eesti lähenemist. „Samuti tehakse koostööd ülikoolide ja teadlastega, leidmaks parimaid suundi, kuidas olla ühiskonnas oluliste teemade puhul avalikkusega tulemuslikus dialoogis. Enne poliitilist karjääri olen üle 20 aasta tegutsenud kommunikatsioonieksperdina ning seetõttu tean omast kogemusest väga hästi, kui oluline on olla ajakirjandusele avatud ja asjatundlik partner. Seetõttu seisan nüüd ka ministrina selle eest, et vaba sõna kõrval oleksid ajakirjanduses jõuliselt esindatud tõesed faktid, mis ei lubaks meediapilti poliitiliselt moonutada või veel hullem, infosõjas meediatarbijaid pahatahtlikult ära kasutada. Saan aga kinnitada, et Eestis on suures pildis väga professionaalne ajakirjandus, keda saab usaldada.”

Tänasele kohtumisele eelnes 17. novembril toimunud OECD Avaliku Valitsemise Komitee korraldatud globaalne foorum „Building Trust and Reinforcing Democracy“.

Eilse foorumi peateemaks oli usaldusväärsuse suurendamine ja demokraatia tugevdamine. Liikmesriikide esindajad jagasid mõtteid ja kogemusi, kuidas parandada avaliku elu küsimustes avatust ning huvirühmade esindatust ja osalemist poliitikakujundamises. „Ametnike valmisolek koosloomeks ning vabakonna ja sihtrühmade mitte üksnes ära kuulamiseks, vaid ka sisuliseks osalemiseks, on tänapäevaste muutuvate väljakutsetega toimetulekuks vajaliku demokraatia üks nurgakivisid,“ nentis Solman. „Need on kaasaegse valitsemisega kaasas käivad vajalikud muutused, mille suunas on Eestiski järjest enam astutud.“

OECD – Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (Organisation for Economic Co-operation and Development)

Viimased uudised