Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Valitsuse tänase otsustega eraldatakse riigi omandireformi reservfondist vahendid, mis võimaldavad Rahandusministeeriumil jätkata kohalike omavalitsuste nõustamist ja järelevalvetegevust õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise korraldamisel.

Riigihalduse ministri Riina Solmani sõnul oli 2023. aasta alguseks omavalitsustes pooleli 19 õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise menetlust, mis tuleb lõpuni viia. „Valdavalt on tegemist keerukate, kohtu- või pärimisasjadega, mille lahendamisel vajatakse ministeeriumi abi,“ selgitas minister.

„Kui veel 2022. aastal tegeles omandireformi teemadega kolm inimest, siis sellest aastast jääb kaheks aastaks üks täiskoormusega töötaja, kel tuleb lisaks nõustamisele täita ka kõiki teisi valdkonna tööülesandeid, mis tulenevad õigusaktidest,“ rääkis Solman. „Oluline on, et omavalitsused saaksid tegevuste lõpuni viimiseks vajalikku tuge.“

Eraldusega kaetakse valdkonna tööjõu kulu, spetsialisti palgaks on kaheks aastaks arvestatud brutotöötasuna 1900 eurot kuus. Peamisteks tööülesanneteks on omandireformialane nõustamine, õigusloome, linnades ja valdade vastu võetud vara tagastamise ja kompenseerimise otsuste läbivaatamine ning vajadusel järelevalvemenetluse algatamine, toimingutähtaegade selgitamine, vajadusel keskkomisjoni istungite korraldamine, raha eraldamise

eelnõude ettevalmistamine, vara tagastamise ja kompenseerimise otsuste registreerimine, kompensatsioonimaksete nimekirja ja raha eraldamise käskkirjade koostamine jm.

Eelnimetatud tegevusteks eraldatakse valitsuse omandireformi reservfondi vahenditest kokku 66 098 eurot.

Viimased uudised