Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Riigihalduse minister Riina Solman pikendas Ukraina sõjapõgenike vältimatu abiga tekkinud kulutuste kompenseerimise perioodi jaanuari lõpuni. Samuti lihtsustati hüvitamise tingimusi ja suurendati kulude kompenseerimise tariifi. Omavalitsused saavad taotlusi esitada 15. veebruarini. 

„Venemaa jätkuva jõhkra agressiooni tõttu tuleb senini Ukraina sõjapõgenikke üle piiri ja kohalikud omavalitsused on kohustatud neile vältimatut abi osutama. Omavalitsuste õlgadel on sellega igas mõttes suur koorem ning suure tänutunde kõrval on riigi kohustus neile ka rahaliselt hüvitada vältimatu abi andmise kulud,“ ütles riigihalduse minister Riina Solman.

Valitsus eraldas rahandusministeeriumile kohaliku omavalitsuse üksustele Ukraina põgenike vältimatu abi kulude katteks kokku 3 300 000 eurot. „Eelmise aasta detsembri seisuga on sellest makstud välja 2,5 miljoni eest hüvitisi,“ ütles Solman.

Viimases, neljandas taotlusvoorus antakse omavalitsusetele juurde ka enam paindlikkust kompensatsiooni taotlemiseks. „Jätsime määrusest välja nõude, et hüvitatakse vaid üks kord osutatud abivajaduse hindamine või psühholoogiline nõustamine. Praktika on näidanud, et Ukraina sõjapõgenike hädapärased vajadused ja mured võivad esmase kontakti järgselt oluliselt muutuda ning abivajadust tuleb uuesti laiapõhjalisemalt hinnata. Psühholoogilist abi vajavatel inimestel ei piisa ühest nõustamiskorrast ning peamine töö hakkab pihta järgnevate nõustamistega.“

Hüvitamisele kuuluvad sellised hindamise ja nõustamise kulud, mis on tehtud ajutise kaitse saamisest kuni 30 päeva möödumiseni. „Seda perioodi võib käsitleda vältimatu abi andmise perioodina,“ hindas Solman.

Samuti suurendatakse alates 1. jaanuarist abivajaduse väljaselgitamise, abi kätteandmise, selle raames antud esmase teavituse ja üldise nõustamise tariifi pere kohta 33 eurolt 38 eurole. Selle põhjus on kulude kasv, mis on tingitud nii palkade tõstmisest kui ka muude kuludega seotud inflatsioonist. Kulude hüvitist võib taotleda tagantjärele kulude katteks, mis tekkisid pärast 24.02.2022.

„Ukraina sõjapõgenikele vältimatu abi andmise kulude kohaliku omavalitsuse üksustele hüvitamise tingimused ja kord“ määrusega saab tutvuda siin.

Viimased uudised