Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Riigihalduse minister muutis maakondade arengustrateegiate toetusmeetme tingimusi ja korraldust. Oluliseks muudatuseks võrreldes senisega on dialoogi pidamine rahandusministeeriumi ja maakondliku arendusorganisatsiooni vahel. Lähtuvalt iga maakonna väljakutsetest ning arengueeldustest lepitakse ühiselt kokku fookusteemad, kuhu toetusrahad suunatakse.

„Maakondade arengustrateegiate elluviimiseks on riik eraldanud toetust juba 2019. aastast ning tänaseks on selleks kokku eraldatud juba 36 miljonit eurot,” ütles riigihalduse minister Riina Solman.
„See on kohalikule rahale oluline võimendus, mis aitab maakonna omavalitsustel ühiselt kavandada piirkonna tulevikku ja arengut. Koos lepitakse kokku sõiduplaanis ja koos viiakse see ka ellu. Muudatusega toome partneritena laua taha ministeeriumi ja maakondlikud arendusorganisatsioonid, leidmaks mõlema poole teadmiste ja nõuga teemad, mida riigi raha toel lähiaastatel eelisarendada. Keskne roll maakonna arengustrateegiate elluviimisel on jätkuvalt omavalitsustel, ent ministeerium pakub selles dialoogis oma tuge, et toetusrahaga planeeritav saaks sujuvalt ellu viidud.”

Ühiselt lepitakse kokku üks-kaks fookusteemat, millega tegelemist nii piirkonna kui ka riigi esindajad peavad prioriteetseks ning millega seotud eesmärkide ja tulemuste saavutamisse riigi toetus suunatakse. Meetme vahendeid saab maakonnas edaspidi kasutada üksnes kokkulepitud teemade alla kuuluvate projektide elluviimiseks. Fookusteemadega seotud väljakutseid parimal moel lahendavate projektide valiku korraldab arendusorganisatsioon maakonna arengustrateegia tegevuskava uuendamise käigus.

Muudatusega suureneb arendusorganisatsioonide jaoks võimalus toetuste kasutamist pikemalt ette kavandada ning leppida omavalitsuste ning teiste partneritega arengustrateegia tegevuste valikus kokku mitmeks aastaks. Uuenenud määrus võimaldab muu hulgas suunata mahukamatesse ja pikemaajalistesse projektidesse mitme aasta toetusvahendid ilma mitmekordse taotlemise või projektide etappideks jagamiseta. Muudatusega lüheneb ka taotluste menetlusaeg – maakonna arengustrateegia tegevuskavas meetmesse plaanitud projektid saavad asuda kohe kinnitamise järgselt taotlust ette valmistama, kaob senine aeganõudev taotlemisõigusega projektide nimekirja koostamise ja Riigi Tugiteenuste Keskusega kooskõlastamise vaheetapp.

„Kohapealse arendusorganisatsiooni ülesanne on tagada, et meetmest rahastamiseks valitakse tegevused, mis võimaldavad arenguhüpet kogu maakonnas ning arvestavad piirkonna kui terviku vajadustega,” selgitas minister Solman. „Selliselt rakendatav dialoog on regionaalvaldkonna meetmetes esmakordne ning on oluline samm liikumaks üksikprojektide rahastamisest pikemaajaliste strateegiliste suundade rahastamiseks maakondades.

Aastateks 2024-2027 on kavandatud meetme indikatiivseks eelarveks kokku 23 miljonit eurot.
Uuenenud määrus: Riigi Teataja.

Maakonna arengustrateegiate toetusmeetme muudatused on osaks ulatuslikumast riigieelarveliste regionaalarengu meetmete uuendamise protsessist, mis sai alguse juba 2021. aastal. Edaspidi on kavas regionaaltoetuste regulaarne põhjalikum ülevaatamine ja uuendamine ette võtta iga nelja aasta tagant, muutes vajadusel nii rahastatavaid meetmeid kui nende vahelist eelarvejaotust.

Viimased uudised