Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Riigihalduse minister Riina Solmani ettepanek Kohanimeseaduse muutmiseks läbis eile Riigikogus esimese lugemise. Eelnõule saab muudatusettepanekuid esitada 8. veebruarini, mille järel suunatakse see Riigikogus teisele lugemisele. Seaduse muudatusega soovitakse riigile anda selged hoovad, kuidas muuta ära Eesti aja- ja kultuurilooga vastuolulised kohanimed juhul, kui kohalik omavalitsus ei ole valmis seda ise tegema.

„Ühtpidi võib see tunduda kummaline, et meil on tekkimas alles nüüd, 30 aastat pärast taasiseseisvumist, selged hoovad, kuidas muuta ära kohanimed, mis on pandud isikute auks, kes on meie rahvast piinanud ja sõjakoledustele kaasa aitamisega meile palju valu põhjustanud,“ nentis riigihalduse minister Riina Solman. „Teisalt on meil kindlasti põhjust rõõmustada, et nüüd liigutakse selle piinliku lünga seadusandlusest kõrvaldamisega jõudsalt edasi.“

Kohanimeseadus on ka senini ette näinud, et kui ilmneb kohanime sobimatus Eesti aja- ja kultuurilooga ning pühendusnimele esitatavate nõuetega, on omavalitsus kohustatud algatama taolise seadusevastase kohanime muutmise menetluse 30 päeva jooksul. Kehtiv seadus ei sätesta aga tagajärge, mis saab siis, kui omavalitsus ei ole ministri ettepanekust hoolimata uut kohanime määranud.

Eelnõus kavandatud seaduse muudatusega määratletakse täpsemalt, kuidas minnakse edasi, kui kohalik omavalitsus ei ole ise muutnud ära Eesti aja- ja kultuurilooga sobimatut kohanime. Muudatusega nähakse ette võimalus võtta vajadusel kohalikult omavalitsuselt kui kohanimemäärajalt üle kohanime muutmise õigus. Riik saaks nime muuta juhul, kui omavalitsus ei ole ministri eelneva ettepaneku järgselt sobimatut kohanime muutnud.

„Samas on mul väga hea meel, et mitmed kohalikud omavalitsused on juba ise värskelt astunud või astumas tublisid samme sobimatute tänavanimede muutmiseks,“ tunnustas minister Solman. „Näiteks Tartu linnavolikogu otsustas hiljuti muuta Andrus Johani ja Kaarel Liimandi tänava nime ning määras uuteks nimedeks Muusa tänav ja Maali tänav. Senised tänavanimed olid pandud kunstnike auks, kes olid vabatahtlikult astunud inimsusevastaseid kuritegusid toime pannud NKVD hävituspataljoni liikmeks. Lisaks on Narva volikogu tänase istungi päevakorras punkt muutmaks Albert-August Tiimanni tänav Soldina tänavaks ning Ancis Daumani tänav Kivilinna tänavaks. Need on väga olulised ja vajalikud sammud, mille eest tunnustan kohalikke omavalitsusi,“ sõnas minister Solman. „Riigi jaoks on selle seaduse muudatuse algatuse puhul olnud koguaeg oluliseks põhimõtteks, et esmalt peaks sobimatud tänavanimed ära muutma vastutav omavalitsus, nii et riik ei peaks ise siin täiendavalt sekkuma. Juhul aga, kui see on vajalik, saaks seda muudatuse jõustumise järel teha.“

Enne, kui minister määrab ise uue kohanime, küsitakse eelnõu järgi ka kohanimenõukogu ning omavalitsuse arvamust ja avalikustatakse uue kohanime määramise eelnõu, mille kohta saavad valla- ja linnaelanikud oma ettepanekuid esitada. Uue kohanime kehtima hakkamisel tekib omavalitsusel kohustus vahetada välja senised kohanimele viitavad sildid ja viidad, millega seotud kulu kaetakse riigieelarvest.

Kohanimeseaduse eesmärk on kultuuriliselt ja ajalooliselt väärtuslike kohanimede kaitse, kohanimed peavad olema sobilikud Eesti aja- ja kultuurilooga.

Viimased uudised