Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Riigihalduse minister Riina Solman tunnustab kohalikke omavalitsusi, kes võtsid Omavalitsuspäeva deklaratsiooniga ühiselt fookusesse kohaliku tasandi terviseteemad ja rahvatervishoiu teaduspõhise arendamise.

„Tähtis on olla terve ja oma füüsilise ning vaimse tervise eest ise ennetavalt hoolt kanda,“ ütles riigihalduse minister Riina Solman. „Aga sama oluline on see, kui inimene vajab abi ja ravi, siis ta seda ka saab. Mida vähem peab abi saamiseks ootama ja mida mugavam on abi saada, seda parem on teenus. Riik, omavalitsused ja kolmas sektor saavad koos luua parima keskkonna, et inimesed saaksid olla terved ja püsida hea tervise juures.“

Riigihalduse minister tunneb heameelt kohalike omavalitsuste initsiatiivi ja vastutuse võtmise eest kohalikul tasandil tervishoiuvaldkonna arendamisel ja korraldamisel. „Olen nõus, et on oluline teadvustada, mida saab kohalik omavalitsus ise ja koostöös partneritega tervise valdkonnas ära teha ning millele tuleb riigilpoliitikadokumentides seatud eesmärkide täitmiseks tähelepanu pöörata,“ ütles Solman.

Ministri sõnul on väga kiiduväärt, et omavalitsused plaanivad probleemidele läheneda inimkeskselt, kogukondi kaasates, tõenduspõhiselt ja elukaare erisusi arvestades.

„Juba aastaid toimuvad riigi ja omavalitsuste vahel eelarveprotsessi raames läbirääkimised, kus arutatakse palju laiemaid küsimusi kui vaid eelarvet puudutav. Seega on loomulik, et omavalitsuspäeval tõstatud teemad jõuavad ka läbirääkimiste lauale. Seal saavad nad täpsema sisu juba õigusaktidesse tehtavate muudatuste ettepanekute, eelarveettepanekute või riigi ja omavalitsuste vaheliste kokkulepete kujul,“ selgitas Solman.

Eesti VII Omavalitsuspäeva deklaratsiooni valmistas ette asjakohase töörühm, kuhu kuulusid riigi ning kohaliku omavalitsuse ja nende liitude, ülikoolide ning teiste asjaomaste institutsioonide esindajad. Deklaratsioon sai Omavalitsuspäeval Viljandis heakskiidu 30. oktoobril 2022.

Kujunenud tava kohaselt anti deklaratsioon üle Riigikogu juhatusele, Vabariigi Valitsusele ning Eesti Linnade ja Valdade Liidule.

Deklaratsiooni täisteksti saab lugeda siit.

Viimased uudised