Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Rahandusministeerium

Riigihalduse minister Riina Solman ja Soome regionaalminister Sirpa Paatero sõlmisid täna ühise deklaratsiooni, kus lepiti kokku kavatsuses arendada senisest veelgi aktiivsemalt riikide vahelist majanduslikku ning säästva turismi ja transpordialast koostööd Eesti ja Soome ELi välispiiriregioonide vahel.

„Eestil ja Soomel on traditsiooniliselt sõbralikud ja heanaaberlikud suhted, kus omavaheline sisuküllane koostöö on heas mõttes tavapärane. Ent meie agressiivse idanaabri tegevuse tõttu peame me soomlastega veel enam kokku hoidma,“ ütles riigihalduse minister Riina Solman. „Õnneks näeme me üksteist vastastikku tugevate partneritena ja usume, et omavahelist majanduslikku ja turismialast koostööd suurendades, seisame me ka vastu mõjutustele, mis on nii meid kui Soomet puudutanud tulenevalt vene turistide eemale jäämisest. Viimane on aga väike ohverdus Ukraina rahva vabaduse nimel, mistõttu leppisime tänases deklaratsioonis kokku, et me leiame Soomega uued koostöövõrgustikud ning kaubatee ja liiklemise väljundid, kuidas Eesti vaatest ennekõike Ida-Virumaa turismi- ja majandust toetada. Üheks selleks selgeks suunaks, mida kaaluda, on Ida-Virumaa ja Kotka vahelise laevaliini taasavamine,“ nimetas minister Solman täna Eesti rahandusministeeriumis sõlmitud deklaratsiooni olulisemaid valdkondi.

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest on rahastatud Sillamäe-Kotka reisiliikluse taastamise teostatavus-tasuvusanalüüsi ja Sillamäe-Kotka reisiliikluse taastamise sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsi koostamist. Uuringute ja analüüside tulemusi on oodata selle aasta suveks. Nende analüüside tulemused peaksid andma sisendi ja majanduslikud arvestused reisiliikluse käivitamiseks, võimalike laevafirmade ja investeeringute leidmiseks. Käesolevaks hetkeks pole värskeid sarnaseid uuringuid Sillamäe ja Kotka vahelise laevaliini mõju hindamiseks tehtud. Kõik olemasolevad uuringud on tehtud 10+ aastat tagasi ning ei vasta uuele situatsioonile.

„Meie riigid on enamat kui vaid naabrid – me oleme partnerid, kes hindavad üksteist kõrgelt ja meil on pikk ajalugu omavahelises lähedases koostöös,” ütles Soome regionaalminister Sirpa Paatero. „Nüüd me peame aga leidma uusi lahendusi, kuidas tulla toime väljakutsetega, millega seisavad silmitsi meie piiriäärsed regioonid pärast seda, kui koostöö Venemaaga on kõne alt väljas. On väga oluline, et me leiaksime neid lahendusi üheskoos, sest üheskoos oleme me tugevamad.”

Eesti ja Soome piirkonnad on teinud edukat koostööd erinevate Interreg koostööprogrammide raames. Kahepoolset koostööd Eesti ja Soome vahel toetab Interreg Kesk-Läänemere programm. Lisaks on Eesti ja Soome organisatsioonid panustanud koos meie ühise makroregiooni arengusse Läänemere piirkonna programmi kaudu. Interreg programmides aktiivne osalemine on üks tõhusamaid viise vastata nii varasematele, sh COVIDi ajal tekkinud väljakutsetele, kui ka tegeleda uute probleemidega. Eesti ja Soome plaanivad esialgselt Vene piiriäärsete regioonide koostööks ettenähtud vahendid suunata Kesk-Läänemere programmi Eesti ja Soome välispiiri regioonide täiendavaks rahastuseks. Eestil on selleks üle 9 miljoni euro.

Lisaks deklaratsiooni allkirjastamisele tutvustati Soome delegatsioonile riigihalduse ministri eestvedamisel meie haldusreformi läbiviimise kogemusi Järva valla näitel. Samuti tutvuti Soome omavalitsuspoliitika tulevikusuundade analüüsiga. Mõlemas riigis on sarnaseid keskseid väljakutseid – sündivuse langus, eakate osakaalu tõus, rahvastiku koondumine keskustesse. Samuti tuleb mõlemas riigis tegeleda nii rohe- kui ka digipöördega kohalikul tasandil. Soome Rahandusministeerium on välja töötanud võimalike tulevikustsenaariumite analüüsi, millest on ka Eesti omavalitsuspoliitikas eeskuju võtta.

Viimased uudised