Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Minister Tõnis Lukas, Tarmetec OÜ juht Toomas Lepp ja tehnoloogiaosakonna juht Karl Englas ning keskliidu tegevjuht Arto Aas. Foto: hm.ee

Parima regionaalse praktikakoha auhinna andis minister Tõnis Lukas täna Tarmetec OÜ-le, kes edendab tähelepanuväärsel moel regionaalset koostööd kvalifitseeritud tööjõu järelkasvu koolitamisel. Kutsehariduse rahastamine kasvab ning uuest aastast käivitatakse kutsehariduse tulemusrahastamise süsteem.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas kinnitas auhinna üleandmisel kutsehariduse tähtsust. „Kutsehariduse roll tööstuse ja üldiselt majanduse edenemisel on väga suur. Seisan hea selle eest, et meie kutseharidus oleks kvaliteetne ja professionaalsete kutseõpetajate töö väärtustatud. Kutsehariduses käivitub uuest aastast tulemusrahastuse süsteem ning samuti tõuseb kutsekoolide õpetajate palk. Õpetajate palga kasvuks kavandatakse 10 miljonit ning kutseõppeasutuste tegevuskulude kasvuks 9 miljonit eurot, millest 6 miljonit on mõeldud tulemusrahastuse süsteemi rakendamiseks,“ sõnas minister ning lisas: „Aastaid on kutsehariduse tulemusrahastus olnud vaid paberil ehk seaduses, kuid seda pole saadud rakendada. Mul on hea meel, et lisaks õpetajate palgatõusule ning kõrghariduse rahastamise kasvule saame teha esimese sammu, et rakendada kutsehariduse tulemusrahastamist. See annab koolidele võimaluse õpetajaid motiveerida ja kaasata kutseõppesse töömaailma spetsialiste, samuti ajakohastada õppebaase, tehnoloogiaid  ja seadmeid.“

Kutsehariduse populaarsus on tõusuteel, seda kinnitab kutseõppurite arvu jätkuv suurenemine. Kokku õpib täna kutseharidusasutustes üle 25 800 õppija, kel on võimalused õppimiseks, enesetäienduseks ja praktiliste oskuste arendamiseks. Haridussilma andmetel on õppijate arv võrdluses 2018/19 õppeaastaga kasvanud 2500 õppija võrra. Tõusutrendis on ka põhikooli järgselt kutseõppesse õppima tulnud noorte arv, kellele peale kutsekooli lõpetamist on avatud nii tööturg, kui ka uued õppimisvõimalused teistes

Eesti Tööandjate Keskliidu korraldatud parima praktikakoha konkursil selgitati välja 4 võitjat: parim praktikakoht, parim regionaalne praktikakoht, väikeettevõttest praktikakoht, välistudengite praktikat toetav ettevõte. Parim regionaalne praktikakoht on Tarmetec OÜ, kelle tegevus praktikakohtade pakkumisel edendab tähelepanuväärsel moel regionaalset koostööd kvalifitseeritud tööjõu järelkasvu koolitamisel. Konkursi eesmärk on tõsta esile tööandjaid, kes pakuvad õppuritele praktikavõimalust.

Viimased uudised