Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Pilt: HTM

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ütles Brüsselis Euroopa Liidu haridusministrite nõukogu istungi Euroopa haridusruumi ja Venemaa Ukraina-vastase sõja teemalisel poliitilisel mõttevahetusel, et liikmesriikide ühisele ülesandele pakkuda koolivõimalusi sõjapõgenikele kohalikes haridussüsteemides tuleks lahendusi otsida üheskoos.

„Kindlus, et õppeperioode pärast koduriigis tunnustatakse, suurendaks ukrainlaste motivatsiooni osaleda vastuvõtva riigi haridussüsteemis. Arusaadav, et Ukrainal on hetkel väga keeruline tunnustamisega kiirelt edasi liikuda, kuid õpilased tahavad varsti koju pöörduda ja vajavad lahendust kohe. Peaksime mõtlema, kuidas siin EL-üleses koostöös midagi olulist ühiselt ära teha ja lahendusi kiirendada.“

Ministri sõnul on koostöös leitud lahendused sageli ressursisäästlikumad ja läbimõeldumad.

Haridusvaldkonna ministrite istungil võeti vastu Euroopa Nõukogu soovitus õpiedu teede kohta, kus on toodud meetmed varase haridussüsteemist lahkumise ennetamiseks. Istungil kiideti heaks ka Nõukogu järeldusi digiõppe heaolu toetamise kohta.

Mitteametlikul lõunakohtumisel oli teemaks Ukraina haridussüsteemi taastamisega seonduv.

Noortevaldkonna ministrite nõukogus kiideti heaks Nõukogu järeldused põlvkondadevahelise mõõtme edendamise kohta noortevaldkonnas eesmärgiga kaasata noori poliitilistesse protsessidesse kohalikul, riiklikul ja Euroopa Liidu tasandil. Istungil toimus ka mõttevahetus tagasivaatega Euroopa noorteaastale 2022.

Päeva jooksul kohtus Lukas kahepoolselt Prantsusmaa noortevaldkonna riigisekretäri Sarah El Haïry’ga, et jagada kogemusi noorte vabatahtlike tegevuste ning noorte otsustusprotsessidesse kaasamise kohta. Kohtumisel Hollandi kolleegi Robbert Dijkgraafiga olid teemadeks Euroopa haridusruum, koostöö hariduspoliitika vallas ning Ukraina toetamine. Iirimaa haridusminister Norma Foley tundis huvi Eesti kogemuste vastu koolikiusamise vähendamisel ning õpilaste heaolu suurendamisel.

Viimased uudised