Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Rahandusminister Mart Võrklaeva sõnul on töös mitu seadusemuudatust, mis lihtsustavad väike- ja keskmise suurusega ettevõtetel Baltikumis kapitali kaasamist.

Valitsus kiitis eelmisel nädalal heaks ja saatis riigikokku eelnõu, millega tõstetakse väärtpaberite avalikul pakkumisel väärtpaberiprospekti koostamise nõude lävend seniselt 5 miljonilt 8 miljoni euroni. Samal ajal on ühtlustamisel ka nõuded, mille alusel pakkuda väärtpabereid Baltikumis lihtsustatud korras.

„Meie kapitaliturg on olnud üsna pankadekeskne ja mujalt kapitali kaasamine on ettevõtete jaoks keeruline ja kulukas. Koostöös Läti ja Leeduga ühtlustame nõudeid, mille alusel saab aktsiaid pakkuda kuni 8 miljoni euro ulatuses lihtsustatud korras. See võimaldab ettevõtetel väiksemate kuludega kapitali kaasata kogu Baltikumis korraga,” sõnas rahandusminister Mart Võrklaev.

„Loodan et see järgmine samm Baltikumi kapitalituru elavdamiseks meelitab siia ka senisest enam välisinvestoreid, kelle jaoks meie turud eraldivõttes on seni liiga väikeseks jäänud,” lisas rahandusminister.

Läti ja Leedu on prospekti koostamise lävendi 8 miljonile ära tõstnud ja seal on juba võimalik avalikke pakkumisi kuni selle lävendini korraldada ainult teabedokumendi alusel. Teabedokumendis esitatakse kokkuvõtvalt emitendi ja pakutavate väärpaberitega seotud teave, hoiatatakse väärtpaberi pakkumisega kaasnevate olulisemate riskide eest ja realiseerumisega kaasnevate võimalike kahjude eest. Üks suurimaid erisusi prospekti ja teabedokumendi puhul lisaks lihtsustatud nõuetele on see, et kui prospekti peab heaks kiitma Finantsinspektsioon, siis teabedokumenti mitte. See tuleb selgelt ka teabedokumendis välja tuua. Kokkuvõttes tähendab see seda, et investorid peavad olema ise väga hoolikad kui otsustavad konkreetsesse projekti oma raha paigutada.

Prospekti lävend ei mõjuta väärtpaberite börsil noteerimist, kuna siis tuleb igal juhul prospekt koostada. Küll aga mõjutab lävend alternatiivturul First North kauplemist, kuna seal pole prospekt kohustuslik kui emissioon jääb hetkel alla 5 miljoni ja muudatuste jõustumisel alla 8 miljoni euro.

Euroopa Komisjoni hinnangu järgi võivad prospekti koostamise kulud suuremate ettevõtete puhul ulatuda 300 000 euroni. Eestis jäävad need valdavalt sellest siiski ilmselt üksjagu madalamaks.

Viimased uudised