Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Regionaalminister Madis Kallas saatis Eesti Linnade ja Valdade Liidule tulumaksu seaduse muutmise eelnõu, millega soovitakse linnade ja valdade tulubaasi tasakaalustada ning seeläbi vähendada üleriigilist regionaalset ebavõrdsust. Liidult oodatakse tagasisidet 9. mai tööpäeva lõpuks.

„Eesti omavalitsused on finantsiliselt väga ebavõrdses olukorras. Suurel osal omavalitsustest on keeruline seis, kuna on vaja töös hoida koolid, pakkuda oma inimestele erinevaid teenuseid jne, kuid neil ei ole selleks piisavalt vahendeid. Seda on mõjutanud viimaste aastate erinevad kriisid, aga ka väiksemates omavalitsustes tööealise elanikkonna vähenemine. Ootused on aga kõigile ühesugused – pakkuda oma elanikele häid avalikke teenuseid ning paremat elukeskkonda,” ütles regionaalminister Madis Kallas. „Soovime regionaalse ebavõrdsuse vähendamiseks muuta omavalitsuste rahastusmudelit nii, et kiirema kasvuga piirkondade kõrval areneksid ka need kohad, kus kasv on oluliselt aeglasem.”

„Suhtlen enne kooskõlastustähtaega järgemööda ka muudatustest enim puudutatud omavalitsustega. Mõistan, et see on mõnele linna- ja vallajuhile oluline muutus ja eelnõule tagasiside esitamise tähtaeg on tavapärasest lühem. Soovin tänada omavalitsuste juhte, kellega oleme juba saanud sel teemal suhelda, senise mõistva ja konstruktiivse koostöö eest,” ütles Kallas. „Me paraku peame senisest enam toetama väiksema tulubaasiga omavalitsusi. Seda selleks, et elu oleks igal pool Eestis jätkusuutlik ega koonduks vaid suuremate linnade ning Harjumaa suuremate valdade ümber.”

2024. aastal lisandub omavalitsustele negatiivse mõjuna veel käibemaksu määra tõstmine 22%-le. „Riigieelarve väga keerulise olukorra tõttu ei ole paraku ka võimalik omavalitsuste tulubaasi suurendada 2024. aastal riigieelarvest lisatavate vahenditega. Tasandusfondi on küll plaanis tõsta, aga seda tulude ümberjaotamise teel,” ütles Kallas.

Eelnõuga muudetakse kohalike omavalitsuste tulumaksu eraldamise põhimõtteid. 2024. aastal suurendatakse riiklikust pensionist eraldatavat tulumaksu määra 3%-le, vähendades samal ajal üksikisiku tulumaksumäära 11,78%-le. Paljudes OECD riikides on kasutusel praktika, kus jõukamad omavalitsused panustavad vähem tulukate omavalitsuste järele aitamisse.

Eesti Linnade ja Valdade Liidult oodatakse eelnõule tagasisidet 9. mai tööpäeva lõpuks. „Otsuse, milline hakkab omavalitsuste rahastamismudel lõpuks välja nägema, saame teha pärast kooskõlastusringi ning partneritelt saadud tagasisidet,” ütles minister Kallas. Seejärel soovitakse seaduse muudatuse eelnõu esitada Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule otsustamiseks.

Viimased uudised