Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil arutati biomajanduse keskset rolli maapiirkondade roheülemineku ning kliima- ja keskkonnaeesmärkide saavutamisel.

2022. aastal avaldatud eduaruandes toonitatakse biomajanduse suurenenud tähtsust roheüleminekul, pakkudes taastuvaid lahendusi säästlikule tootmisele, säästvale tarbimisele, korduvkasutusele ja materjalide taaskasutamisele. „Bioressursside puhul on oluline üle vaadata, eriti maapiirkondades, kuivõrd osavalt suudame need igas tootmisetapis ära kasutada, sealjuures selliselt, et saadav kasu oleks võimalikult suur. See tähendab, et potentsiaalset kütust ei hakataks kasutama näiteks pinnasetäitena, vaid väärindatakse maksimaalselt ja kasutatakse kõige kasulikumal viisil,” rääkis regionaalminister Madis Kallas.

Kallase sõnul on Eestile olulised teemad väljapakutud ministrite nõukogu järelduste tekstis kajastatud. „Näiteks biometaani tootmine ja kasutamine on põllumajanduses ja toidutootmises oluline, et vähendada kasvuhoonegaase kui ka suurendada energiajulgeolekut, sest tegu oleks isetoodetud keskkonnasõbraliku kütusega. Samuti tuuakse selgelt välja, et biopõhised tooted nõuavad investeeringuid, milleta nende kallim väljatöötamine ja tootmine toimuma ei hakka. Hea, et nähakse vajadust leida terviklahendusi ja lihtsustada õigusruumi, et biopõhised tooted jõuaksid kiiremini turule,” ütles minister Kallas.

Biomajandus on taastuva biomassi tootmine ja muutmine peamiselt toiduks, söödaks, biotoodeteks ning bioenergiaks. See hõlmab peaaegu kõiki tööstus- ja majandussektoreid, kuid peamiselt põhineb see põllumajandusel, kalandusel ja metsandusel ning nendega seotud tööstustel, mis toodavad, majandavad või kasutavad muul moel bioloogilisi ressursse (näiteks toidu‑,  sööda-, kiu-, paberi-, energia-, keemia- ja biotehnoloogiatööstus).

Viimased uudised