Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Sotsiaalministeeriumis koostatud ülevaate „Aasta sõjapõgenikke Eestis” kohaselt töötab 44 protsenti ajutise kaitse saanud 20-64 aastastest Ukraina sõjapõgenikest, mis on Euroopa Liidu keskmisest (30 protsenti) oluliselt kõrgem. Töötavate sõjapõgenike osatähtsus on kasvamas ning nende töösuhted on püsivad, mis näitab head hakkamasaamist Eesti tööturul.

„Ukraina sõjapõgenike kõrge hõivemäär näitab ka seda, et inimestel on soov ja tahtmine iseseisvalt hakkama saada ning alustada oma elu ülesehitamist. Selleks ongi kõige olulisem leida töö, mis võimaldab teenida sissetulekut oma pere ülalpidamiseks ning elupinna üürimiseks,” sõnas sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Ulla Saar. Võrreldes 2014. aastaga on alates 2022. aastast Eestisse saabunud Ukraina sõjapõgenike profiil teistsugune: kui perioodil 2014–2017 oli põgenikeks peamiselt madala haridustasemega noored mehed, siis praeguste Ukraina sõjapõgenike seas on rohkem kõrgema haridustasemega naisi.

„Murelikuks teeb vaid RITA tööturu uuringust ilmnenud trend, mille kohaselt sõjapõgenike kõrgem haridustase ei taga neile kvalifikatsioonile vastavat tööd – probleemiks on puudulik keeleoskus ning vähesed lapsehoiu võimalused. Kuna ei osata kohalikku keelt, siis on raske leida töökohta, mis vastaks nende eelmisele töökohale Ukrainas või kvalifikatsioonile, seetõttu töötab arvestatav osa Ukraina sõjapõgenikest madalamatel ametikohtadel. Kui Ukrainas töötati sagedamini hariduse valdkonnas, kaubanduses või tervishoiuvaldkonnas, siis uutes sihtriikides on ametid pigem seotud lihttöödega nagu koristamine või töö töötlevas tööstuses,” ütles Ulla Saar.

Ajutise kaitse saanud sõjapõgenike hulgas on kõrgeim hõivemäär vanusegrupis 35-39a. Kõige rohkem, pea pool kõigist töötavatest Ukraina sõjapõgenikest on leidnud omale pikaajalised töökohad, nende töösuhe on kestnud üle 200 päeva. Samuti on vähenenud registreeritud töötute hulk kolmandikuni kõigist ajutise kaitse saanud 20-64. aastastest Ukraina sõjapõgenikest ning see trend on langev.

Töötukassas on arvel väga suur osa töötutest Ukraina sõjapõgenikest. Sinna on nad jõudnud tänu vastuvõtupunktides ja kohalikes omavalitsustes antud infole. Kuid töö otsimiseks Eestis kasutati ka oma võrgusikku. Töötukassa pakub neile teenuseid ja abi töö leidmiseks, näiteks pakutakse tööturukoolitusi tööotsijatele, makstakse tööandjatele mentorluse tasu, pakutakse karjäärinõustamist ning aidatakse tööotsingutega. Väga populaarne on olnud ka eesti keele õppimine töötukassa koolitustel.

Alates 2022. aasta veebruarist kuni 2023. aasta märtsi lõpuni on Eesti piiri ületanud enam kui 127 000 Ukraina sõjapõgenikku, kellest 58 000 on Eestit kasutanud transiitmaana. Praegu on Eestis üle 40 000 ajutise kaitsega inimese, kellest 58% on tööealised, vanuses 20-64 aastat.

Viimased uudised