Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Võru vallavanema käskkirjad tuleb tunnistada kehtetuks osas, millega otsustati preemia maksmine kuuele vallavalitsuse liikmele, leiab Rahandusministeerium vallale saadetud märgukirjas.

Eelmise, 2018. aasta 19. detsembril otsustas Võru vallavalitsus käskkirjaga nr 14-1/133 jõulutoetuse maksmise vallavalitsuse töötajatele. Tänavu 28. veebruaril muutis vallavalitsus varasemat käskkirja ning sõnastas preambula ümber selliselt, et jõulutoetuste asemel maksti kõigile vallavalitsuse teenistujatele ühtsetel alustel preemiat ühinemise järel antud märkimisväärse panuse eest uue ametiasutuse tööle rakendamisel. 

Käskkirjaga otsustati preemia maksmine kõigile Võru Vallavalitsuse teenistujatele ametikoha koormust arvestades. Sealhulgas maksti preemiat ka kuuele vallavalitsuse liikmele, kes on ühtlasi vallavalitsuse ametnikud. 19.12.2018 käskkirjaga otsustas preemia maksmise abivallavanem vallavanema ülesannetes. Samas käskkirjas otsustas ta preemia maksmise ka iseendale. 

Rahandusministeerium juhib tähelepanu, et kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) § 49 lõike 42 kohaselt ei või vallavanemale või linnapeale ja valitsuse liikmele maksta sellist lisatasu, hüvitist või toetust ega rakendada tema suhtes selliseid soodustusi, mida volikogu ei ole otsustanud. 

Samuti juhib ministeerium tähelepanu, et korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lg 1 punkti 1 kohaselt on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes. Vallavanema ülesannetes tegutsenud abivallavanemal oli võimalus jätta iseendale jõulutoetus (hilisem preemia) määramata. 

Viimased uudised