Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne toetussumma on 4000 eurot projekti kohta, taotlemise tähtaeg on 1. aprill.

Käesoleval aastal toetatakse nii kevadises kui ka sügiseses taotlusvoorus kogukondi kokku 1,3 miljoni euroga. „Kogukonnad on olnud tublid ja leidlikud vooru raha erinevate projektide jaoks kasutama ning rõõmustav on, et järjest enam vahendeid kasutatakse ka kohalike teenuste arendamiseks,“ sõnas riigihalduse minister Jaak Aab. „Näiteks Tartumaal on korda tehtud Peedu raudteejaama ootepaviljon, Kavastusse rajatud välijõuväljak ning Naissaare on saanud väga erilise tehnikaekspositsiooniga mere- ja sidemuuseumi,“ nimetas minister.

Riigi Tugiteenuste Keskuse projektikoordinaator Tiina Loorandi sõnul on programm jätkuvalt väga vajalik ja populaarne meede, seda näitab ka suur taotluste arv. „Eelmisel aastal näiteks esitati taotlusvoorudesse kokku 1230 algatust, millest rahastati 524 taotlust summas üle 1,43 miljoni euro,“ märkis ta.

Kohaliku omaalgatuse programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Iga projekti puhul peab omafinantseering olema 10% kogumaksumusest.

Toetust saab taotleda kahest meetmest:
1) kogukonna arengu meetmega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning maksimaalne toetussumma on 2500 eurot;

2) investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmega panustatakse kogukonnale vajalike ja liikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning vajalike teenuste pakkumisse, maksimaalne toetus on 4000 eurot.

Taotleme on oodatud avalikes huvides oma piirkonna heaks tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Taotlemine toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas https://etoetus.struktuurifondid.ee, kuhu saab taotlusi esitada 1. aprillini kuni kell 16.30.

Taotlusvooru viivad läbi maakondlikud arendusorganisatsioonid:

Harju maakond – MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit

Hiiu maakond – SA Hiiumaa Arenduskeskus

Ida-Viru maakond – MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit

Jõgeva maakond – SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

Järva maakond – Sihtasutus Järvamaa

Lääne maakond – SA Läänemaa

Lääne-Viru maakond – MTÜ Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit

Põlva maakond – MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit

Pärnu maakond – MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit

Rapla maakond – MTÜ Raplamaa Omavalitsuste Liit

Saare maakond – Saaremaa vald

Tartu maakond – MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit

Valga maakond – SA Valgamaa Arenguagentuur

Viljandi maakond – MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit

Võru maakond – SA Võrumaa Arenduskeskus

Täpsem info ja juhendid on leitavad ülaltoodud arendusorganisatsioonide kodulehtedel, programmi määrusega saab tutvuda Riigi Teatajas.

Viimased uudised