Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Sel õppeaastal toimub põhikooli lõpetamine koroonaviiruse-eelsel ajal kehtinud tingimuste järgi. Nii on põhikooli lõpetamiseks vaja, et õppeainete viimased aastahinded on vähemalt rahuldavad, tehtud on loovtöö ning kõik lõpueksamid on tehtud vähemalt hindele kolm.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ütles otsust põhjendades: „Eksamid on õppeprotsessi loomulik osa ja nende sooritamine aitab õpilasel omandada nii enesedistsipliini kui keskendumise kogemusi. Muidugi tingimusel, kui kooli lõpetamine eksamitulemustest sõltub. Enese kokku võtmise oskus on eluks vajalik ja seega kasulik õpilasele, andes võimaluse ka õpitu kinnistamiseks. Ka annab eksam ühiskonnale informatsiooni õppetasemest meie koolides.“

Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduspoliitika osakonna juhi Ülle Matsini sõnul on möödunud kahel õppeaastal põhikooli lõpetamise tingimusi muudetud, sest õpilased pidid koroonaviiruse tõttu palju distantsõppel olema. “Muutsime siis lõpetamise tingimusi operatiivselt õppeaasta teises pooles ja olukorda arvestades,” selgitas Matsin. “Kui ka sel aastal tabab meid koroonaviirusest tingitud pikaajaline riiklikult kehtestatud distantsõpe, pöördume lõpetamise tingimuste muutmise juurde tagasi.”

Kahel möödunud õppeaastal seoti koroonaviiruse leviku tõttu lõpueksamite tulemused lahti kooli lõpetamise tingimustest ehk eksamid olid küll kohustuslikud, kuid hindeid ei pandud, vaid tulemus esitati protsendipunktides. Esimesel koroonaviiruse kevadel ehk 2020. aastal jäeti põhikooli lõpueksamid ära, sest õppeaasta teisel poolel kehtis riigis eriolukord ning kõik haridusasutused olid pikalt distantsõppel.

Põhikooli lõpetajad peavad tegema kohustusliku eksami eesti keeles või aines eesti keel teise keelena ning matemaatikas. Eesti keele eksam toimub 2. juunil ning B1-tasemega ühitatud eesti keel teise keelena eksam toimub kahes osas, millest kirjalik osa tuleb teha 26. mail ning suuline osa 29.-30. maini. Matemaatika põhikooli lõpueksam toimub sel õppeaastal 7. juunil

Õpilased peavad tegema ka valikeksami kas bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles. Valikeksami toimumisaeg on 12. juunil. Õpilasel tuleb oma valikeksami aine otsustada hiljemalt 1. veebruariks.

Põhikooli lõpueksamid on kevadeti kõigis koolides ühesugusena ja ühel ajal toimuvad riiklikud eksamid 9. klassi õpilastele. Põhikooli lõpueksamite eesmärk on hinnata õpilase põhikoolis omandatud teadmisi ja pädevusi ning teha otsus kooli lõpetamise kohta.

Haridus- ja Teadusministeerium on tulenevalt haridusvaldkonna pikaajalise arengukava eesmärkidest alustanud Eesti haridusmudeli nüüdisajastamist, sealhulgas vaadatakse üle ka hindamise põhimõtted. Lähema paari aasta jooksul on kavas koos ülikoolide ja haridusvaldkonna sidusrühmadega välja töötada uued, tänapäevasel teaduslikul teadmisel põhinevad hindamispõhimõtted.

Viimased uudised