Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Valitsus täpsustas COVID-19 nakkuse leviku tõkestamiseks piiriületuse reegleid ja karantiinikohustust. Ühtlasi tohivad haigustunnusteta Eesti inimesed reisida Soome või Läti ja Leedu vahel juhul kui nad reisimise ajaks ei ole kahe nädala jooksul viibinud muus riigis.

„Viirus ei ole kuhugi kadunud ning enda ja oma lähedaste tervise huvides tuleks asjatut ringireisimist vältida,“ ütles siseminister Mart Helme. „Piirikontroll Eesti sadamates ja lennujaamades jätkub ning selle käigus tuvastatakse nii piiriületaja isik kui tema reisi eesmärk,“ lisas Helme. Kuigi eriolukorras taaskehtestatud piirikontroll Eesti ja Läti riigipiiril lõpetati 15. maist, jätkab Politsei- ja piirivalveamet Lätist saabujate riskipõhist kontrolli seni kuni vaja.

„Eesti kodanikud, elanikud ja nende pereliikmed saavad jätkuvalt Eestisse siseneda olenemata sellest, millisest maailma riigist tullakse,“ kinnitas siseminister Helme. „Kuid 14-päevase karantiini nõuded erinevad vastavalt sellele, kust saabuti,“ lisas ta.

Alates 15. maist on vaba liikumine Eesti, Läti ja Leedu vahel taastatud, mis tähendab, et nii Eesti kui Läti ja Leedu haigustunnusteta elanikud saavad kolme riigi vahel piiranguteta liikuda ega pea jääma riigipiiri ületades karantiini. Samuti saavad 14. maist karantiininõudeta Eestisse saabuda need haigusnähtudeta kaasmaalased, kes käisid Soomes töötamas, õppimas või perekondlikel põhjustel või need, kes on viibinud enne Eestisse sisenemist Soomes vähemalt 14 järjestikust päeva. Karantiininõudeta saavad Eestisse töötama, õppima või perekondlikel põhjustel ka Soome kodanikud ja elanikud.

„Kõik need Eesti kodanikud ja elanikud, kes on viibinud teistes riikides peale Läti ja Leedu või ei kuulu Soomest saabujate erandite alla, peavad viiruse leviku peatamiseks jätkuvalt karantiini jääma,“ ütles siseminister Helme. „Näiteks Eesti elanik, kes Rootsist Soome kaudu või Itaaliast Läti kaudu Eestisse tuleb, peab püsima 14 päeva kodus ja võib sealt lahkuda üksnes toidu, esmatarbekaupade ja ravimite soetamiseks,“ lisas siseminister.

Helme kinnitas, et Läti, Leedu ja Soome erandite kõrval on teiste Euroopa Liidu riikide ja kõikide kolmandate riikide kodanike reisimine Eestisse jätkuvalt keelatud. Eestisse saavad tulla vaid need haigusnähtudeta isikud:

  • kes läbivad Eestit transiitriigina, et jõuda oma koduriiki;
  • kes on Eestis asuvate välisriikide diplomaatiliste esinduste või konsulaarasutuste töötajad või nende pereliikmed või rahvusvahelise sõjalise koostöö raames;
  • kes on seotud vahetult kauba ja tooraine transpordiga, sealhulgas kauba või tooraine laadimisega;
  • kes osutavad tervishoiuteenuseid või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid;
  • kes on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga, sealhulgas rahvusvahelist transpordivahendit teenindav meeskonna- või laevapereliige ja transpordivahendil remondi-, garantii- või hooldustöid tegev isik;
  • kes teenindavad reisigruppe ja on vahetult seotud reisijaveo teenuse osutamisega;
  • kelle Eestisse saabumise eesmärk on seotud elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisega;
  • kelle Eestisse saabumine on seotud Eestis tegutseva ettevõtte seadme hooldamise, remondi-, garantii- või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase tööga, kui see on vajalik ettevõtte tegevuse tagamiseks;
  • kelle otsejoones alaneja või üleneja sugulane või abikaasa on Eesti kodanik, Eesti elamisluba või elamisõigust omav isik;
  • kelle riiki lubamine on põhjendatud PPA eritaotluse alusel.

Nii Eestis kui teistes riikides, sh Lätis, Leedus ja Soomes ringi liikudes tuleb arvestada kohapealsete reeglitega COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks, näiteks 2 + 2 reegel, ning neid tingimusteta järgida. Koroonaviiruse kohta saab lisainfot Häirekeskuse infotelefonilt 1247 või veebilehelt: kriis.ee.

Piirangud piiriületusele, piirikontroll ja karantiininõuded kehtivad kuni valitsuse otsuseni neid muuta või need tühistada.

Viimased uudised