Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Valitsuse eilse kabinetiotsusega hüvitab riik riigihalduse ministri ettepanekul kohalikele omavalitsustele seoses Ukraina sõjapõgenike saabumisega kaasnenud vältimatu abi andmise kulutused. Kulud hüvitatakse teenuste piirmäärade ulatuses, hüvitise väljamaksmise korraldab rahandusministeeriumi riigihalduse ministri haldusala.

„Ukraina inimesed on täna keerulises situatsioonis ning meie ühine tahe ja kohus on korraldada neile, kes on olnud sunnitud oma kodust lahkuma, abi üle Eesti,“ märkis riigihalduse minister Jaak Aab. „Meie omavalitsused on täna võtnud tubli initsiatiivi põgenikele esmatasandi abi korraldamiseks ja majutamiseks. Ent paljudel juhtudel ei ole näiteks majutuskohtadel lepingut Sotsiaalkindlustusametiga, mis tähendab, et need kulud tuleb katta eraldi, samuti vajavad põgenikud muud vältimatut abi,“ lisas minister.

„Tänan eraldi kõiki vabatahtlikke, ettevõtjaid ja Eesti inimesi, kes on abi andnud või sellesse panustanud!“

30.aprillini tehtud ja tehtavad kulud hüvitatakse vastavalt omavalitsuste poolt tehtud tegelikele kuludele. Rahandusministeeriumi palvel on linnad ja vallad pidanud põgenikega seotud kulude kohta eraldi arvestust. Kuluandmed kogutakse ja makstakse välja maikuus.

Kehtestatud hüvitatavate teenuste piirsummad:

  • majutusteenus majutusettevõttes (sh 3 söögikorda) kuni 52 eurot, korteris majutamisel (söögita) kuni 20 eurot või omavalitsuse mitteelupinnal (nt spordihoone) kuni 10 eurot öö pere kohta;
  • omavalitsuse kulud põgenike Eestisse sisseseadmisel jm igapäevategevuse toetamisel kuni 50 eurot põgeniku kohta üks kord perioodi jooksul; kui toitlustamine on omal käel, liidetakse paketile kuni 100 eurot isiku kohta;
  • transpordikulu (nii maakonnakeskusesse isikukoodi saamiseks kui ka vastuvõtukeskusest majutusse) kuni 20 eurot isiku kohta;
  • omavalitsuse teavitus- ja nõustamiskulud 22 eurot pere kohta (1 h).

Valitsus eraldab sihtotstarbelisse reservi omavalitsuste kulude hüvitamiseks 3,3 miljonit eurot.

Viimased uudised