Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna tutvustas valitsusele koostöös Sotsiaalministeeriumiga valminud noorte- ja haridusvaldkonna vaktsineerimise tegevuskava, milles on eesmärgiks seatud hariduselu avatuna hoidmine ja vaktsineerimise kättesaadavuse parandamine koostöös õppeasutuste ja koolitervishoiu teenuse pakkujatega.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on noorte- ja haridusvaldkonna vaktsineerimine hetkel kõige olulisem samm selleks, et kohe algaval õppeaastal haridussüsteemi avatuna hoida. „Tegevuskava näeb ette, et õppeaasta esimese kahe kuu lõpuks on meil ühe doosiga vaktsineeritud vähemalt 70 protsenti 16–17aastastest noortest ja 90 protsenti haridus- ja noortevaldkonna töötajatest. Peame panema õlad alla, et kaitsta viiruse eest haridusvaldkonda ja kogu ühiskonda tervikuna,” ütles Kersna.

Minister lisas, et olukord noorte vaktsineerimisega on maakonniti erinev ning suurem fookus on vaja suunata sinna, kus vaktsineerimisnumbrid on madalamad. Tartumaal on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud juba 66 protsenti 16–17-aastastest noortest ja Harjumaal 50 protsenti, Valgamaal 31 protsenti, Ida-Virumaal aga alles 21 protsenti.

Haridusasutuste personalist on 26. juuli seisuga vaktsineerituid keskmiselt 72 protsenti. Kõige rohkem on vaktsineerituid kõrgkoolides – 83 protsenti, põhikoolide või gümnaasiumide töötajatest on vaktsineeritud 75 protsenti, kutseõppeasutustes 73 protsenti ja koolieelsete lasteasutuste personalist on vaktsineeritud 61 protsenti.

Tegevuskava keskendub täiendavate, lihtsamate ja mugavamate vaktsineerimisvõimaluste loomisele. Rohkem kui sada haridusasutust üle Eesti juba korraldavad või kavandavad korraldada vaktsineerimispäevi, valdav osa neist toimub enne uue õppeaasta algust. Vaktsineerimispäevi toimub nii üldhariduskoolides, kutseõpeasutustes kui ka kõrgkoolides. Kohalikud omavalitsused saavad edaspidi korrapäraselt ülevaateid õppeasutuste vaktsineerimise edenemisest, et vaktsineerimisi oleks võimalik suunatumalt korraldada. Asjakohane info vaktsineerimisvõimaluste kohta koondatakse veebilehele vaktsineeri.ee. „Kindlasti küsitakse koolis vaktsineerimiseks informeeritud nõusolekut lapsevanematelt. Seda teeb kooliõde,“ ütles minister Kersna.

Tegevuskava näeb ette vajaliku õigusliku aluse loomise haridusasutustes vaktsineerimiste ja testimiste läbiviimiseks, andmete vahetuseks ja vaktsineerimiseks nõusoleku saamiseks, samuti koolitervishoiuteenuste osutajate täiendavat koolitamist ja vaktsiinide tellimise ja laialijaotamise korraldamist. Ettenähtud on ka koolitervishoiuteenuste täiendav rahastamine selleks, et vaktsineerimis- ja testimisvõimalusi saaksid kasutada ka koolitöötajad, mittestatsionaarse õppe õpilased ja täiskasvanud õppijad.

Erilise tähelepanu all on vaktsineerimisega seotud teadlikkuse tõstmine. Selleks luuakse selgelt sõnastatud ja teaduspõhiseid infomaterjale kõigile sihtrühmadele.

Noorte- ja haridusvaldkonna vaktsineerimise tegevuskava täiendab Sotsiaalministeeriumi vaktsineerimisplaani ning toetab Eesti elanikkonna vaktsineerimise eesmärkide saavutamist. Tegevuskava viiakse ellu augusti ja septembri jooksul Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Haigekassa ja Terviseameti koostöös.

Viimased uudised