Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Valitsus otsustas, et lihtsustatud karantiini määratud COVID-19 haigega kokku puutunud lapsed võivad lisaks õppe- ja kasvatustöös osalemisele edaspidi võtta osa ka samas haridusasutuses toimuvast noorsootööst, huviharidusest- ja huvitegevuses, kui seal olevad üksnes sama haridusasutuse lapsed.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna märkis, et kui ühe haridusasutuse lapsed ja noored osalevad samades ruumides huviringides, ei ole põhjendatud nende eemale jätmine huvitegevusest. „Järjepidev huvialaringides osalemine on laste arengule väga oluline. Mul on hea meel, et saame lihtsustatud karantiini reeglid samades koolides toimuvale huvitegevusele kohaldada,” sõnas Kersna.

Kui kuni 12-aastane laps lapsehoius, lasteaias või koolis puutub kokku COVID-19 haigega, siis tohib ta haigussümptomite puudumisel käia edasi koolis või lasteaias ja osa võtta huvitegevusest, kus osalevad ainult sama kooli või lasteaia lapsed.

Täielikult vaktsineerimata COVID-19 haigega koolis kokku puutunud 12-18-aastased õpilased, samuti õpilased, kes saavad 2021/2022. õppeaastal 19-aastaseks, võivad kiirtesti ja PCR-testi negatiivse tulemuse korral ja haigustunnuste puudumisel jätkata nii õppetööd üldharidus- või kutsekoolis kui ka osaleda noorsootöös ja huvitegevustes, kui need toimuvad samas haridusasutuses ning seal osalevad üksnes sama asutuse lapsed ja noored.

Lihtsustatud karantiini saab edaspidi rakendada ka juhul kui lähikontakt tekib koolis või lasteaias toimuvates huviringides ning laps võib haigussümptomite puudumisel jätkata koolis või lasteaias käimist ning huviringides osalemist.

Lihtsustatud karantiini laiendamiseks muutis valitsus oma korralduses nr 212 punkti 4 alapunkte 9 ja 10.

Korraldus hakkab kehtima 27. septembrist ning see avaldatakse veebilehel kriis.ee.

Viimased uudised