Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Pilt: HTM

Haridusleppe osapooled sõnastasid ettepanekud õpetajate töö- ja palgatingimuste, karjäärimudeli ning koormuse arvestuse osas. Ettepanekuteks on sisse viia neljaastmeline õpetajate karjäärimudel ja sellele vastavad palgaastmed, leppida kokku õpetajate ja õpilaste suhtarvus ning kehtestada koolidele uus rahastusmudel. Neid ettepanekuid asutakse läbi rääkima 20.-21. mail Tartus.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas sõnas, et tegemist on haridusleppesse koondatud esialgsete ideaalpõhimõtetega, mida hakatakse osapooltega nüüd läbi arutama „Usun, et kõik mõistavad, et ainult ühiselt koos kõigi hariduse osapooltega saame me anda õpetajatele kogu ametit läbiva kindluse nii karjäärivõimaluste, töötasu kui ka koormuse suhtes, tagada õpetajatöö väärtustamise ning õpetajate järelkasvu. Loomulikult saab riik kõiki nõudeid ka ülevalt alla kehtestada, ent üldhariduse eest vastutavaid osapooli on rohkem kui üks – õpetajate järelkasvu eest vastutavad ühiselt kõik koolipidajad,” sõnas minister ja avaldas lootust, et kõik omavalitsused tulevad siiski uuel nädalal laua taha, vaatamata sellele, et nende esindusorganisatsioon soovib läbirääkimistest õpetajate järelkasvu lahendamiseks hoiduda. Näiteks on Tallinna linn meediale kinnitanud, et nad jätkavad läbirääkimistel osalemist.

Läbirääkimistel tuleb arutlusele neljaastmeline karjäärimudel ja sellele vastavad palgamäärad. Õpetaja karjäärimudel hakkaks koosnema neljast astmest: 1. aste – alustav õpetaja; 2. aste – õpetaja; 3. aste – vanemõpetaja; 4. aste – meisterõpetaja. Töörühmas välja pakutu järgi oleks alustaval õpetaja palgakoefitsent 1, õpetajal 1,2, vanemõpetajal 1,4 ja meisterõpetajal 1,6. Koolijuht korraldaks riiklikult kokku lepitud põhimõtete järgi karjäärimudelist lähtuva oma kooli karjäärimudeli.

Koormusarvestuse osa oleks ka õpilaste arv ehk kuidas omavalitsused arvestavad õpetajate ametikohti. Töörühmas pakuti välja: 1.-6. klassini 12 õpilast, 7.-9. klassis 11 õpilast ja gümnaasiumis 15 õpilast õpetaja kohta. Klassi suuruseks jääks endiselt 24 õpilast. Koormusarvestuse töörühm soovitas õpetaja koormuseks arvestada 21 õppetundi töönädalas ning õpetaja täistööaja kestus oleks 7 tundi päevas ehk 35 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.

Rahastusmudeli töörühma ettepanek oli panna kõik haridustoetused kokku ja anda omavalitsustele üle. Riigipoolse haridustoetuse osas võiksid töörühma arvates kehtida ühesugused põhimõtted kõikidele kooli pidajatele.

Haridus- ja Teadusministeerium on algatanud läbirääkimised pikaajalise haridusleppe sõlmimiseks. Haridusleppe sõlmimise eesmärk on anda õpetajatele kogu ametit läbiv kindlus karjäärivõimaluste, töötasu ja -koormuse suhtes, vältides samas riiklikku ülereguleerimist ning säilitades võimalikult palju Eesti haridusele seni edu toonud paindlikkust ning kooli pidajate ja -juhtide autonoomiat. Läbirääkimiste lõpptulemusena peaks sündima pikaajaline hariduslepe aastateks 2025-2027. Hariduslepe on hea tahte kokkulepe.

Viimased uudised