Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Eilse seisuga olid kohalikud omavalitsused teinud 31 000 otsust kuni keskmise sissetulekuga peredele elektri-, gaasi- ja kaugkütte hüvitise välja maksmiseks kogusummas 5 miljonit eurot. Keskmiselt välja makstud toetussumma on 163 eurot ning toetusest 89 protsenti moodustavad elektri-, 8 protsenti gaasi- ja 3 protsenti kaugküttekulud. 

„Energiahinnad ei näita hetkel alanemise märke ning hea meel on, et pered kasutavad jätkuvalt neile mõeldud võimalust arvete osas toetust saada,“ märkis riigihalduse minister Jaak Aab. „Täna on suures osas probleemiks ikkagi kõrge elektri hind, mida riik inimestele hüvitab,“ lisas minister. 

Üle Eesti on omavalitsustele energiakulude hüvitamiseks taotluse esitanud juba pea 53 000 peret. „Tunnustan siinkohal meie linnu ja valdu, tänu kellele niivõrd paljud inimesed on abi saanud ja saamas. Ilma omavalitsusteta ei oleks riik seekord, vähemalt selle meetme puhul, kuidagi hakkama saanud,“ tõi Aab välja. 

Olenemata vahepeal kehtestatud elektri ja gaasi hindade universaaltoetusest jätkub energiaarvete hüvitamine samadel alustel kuni kevadeni. Kuni keskmise sissetulekuga pere saab jaanuari kuni märtsi elektri, gaasi ja kaugkütte eest hüvitist taotleda samamoodi kui seni. Arved, mille alusel taotletakse, on elektri ja gaasi puhul mõnevõrra väiksemad, kuna sealt on uue meetme jagu automaatselt maha arvatud, ent siiski võib ülejäänud koguselt tagasi saada arvestatava kuluosa. 

Hüvitist energiakulude katteks saab pere, kelle sissetulekud jäävad alla mediaantaseme. Seda arvutatakse ühe täiskasvanu kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase inimese kohta 563 eurot ja 13 või nooremate laste kohta 338 eurot. Infot selle kohta, kas perel on hüvitisele õigus ning kui suur see võiks ligikaudu olla, saab vaadata hüvitise kalkulaatori abil.  

Hüvitatakse 80 protsenti elektri, gaasi ja kaugkütte hinnatõusu osast septembri (tagasiulatuvalt) kuni märtsikuu eest. Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 kuus ja alampiir 10 eurot taotluse kohta.  

Lisainfo riigi poolt energiahinna tõusu leevendamiseks välja töötatud meetmete kohta: www.rahandusministeerium.ee/energiakulude-huvitamine. 

Viimased uudised