Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Mõned nopped kolme erakonna kokkuleppest 2023. aasta eelarvega seoses:

  • Õpetaja palga alammäär tõuseb 1412 eurolt 1749 euroni ning eestikeelsele haridusele üleminek algab täiendava rahastuse toel.
  • Kõrghariduse rahastamine tõuseb alates 2023. aastast 15 protsenti aastas.
  • Elektrituru reform/universaalteenus laieneb mikro- ja väikeettevõtetele.
  • Kodutarbijatel on alates 1. oktoobrist võimalus valida universaalteenus ning oktoobrist märtsini lisandub kodusooja-, elektri- kui gaasiarvetele automaatne toetus 50 eurot MWh kohta.
  • 2023. aastast tõusevad kaitsekulud üle 1 miljardi euro aastas. Keskmaa õhutõrje tuleb ning alustatakse hankega. Küberturvalisusele eraldatakse täiendavad 30 miljonit eurot.
  • Perehüvitiste reform tuleb täies mahus. 1. ja 2. lapse toetused tõusevad 80 eurole. Lasterikka pere toetus 600 eurole. Lasterikka pere toetus ning selle maksmise lõppemine muutub sujuvaks. Nt kolmelapselise pere vanima lapse 24-aastaseks saamisel väheneb perehüvitis 1/3 võrra.
  • Tulumaksuvaba miinimum tõuseb 654 euroni kuus.
  • Palgatõus tuleb riigieelarvest palka saajatele 5 protsenti, aga õpetajate, politsei, päästjate, kultuuritöötajate, sotsiaaltöötajate puhul kasvab palgafond vähemalt 15 protsenti.

Viimased uudised