Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

metsaseadus

Metsandusnõukogus jõuti huvigruppidega metsaseaduse muudatuste osas üksmeelele ning sellega minnakse edasi, teatas ministeerium.

„Üksmeelselt tõdeti, et metsanduse arengukavaga võetud eesmärk laane- ja salumetsade range kaitsega katmiseks tuleb täita esimesel võimalusel ning tegevuskava selleks on olemas,” rääkis keskkonnaminister Marko Pomerants.

Turbe- ja valikraiet puudutavate muudatuste osas leiti Pomerantsi sõnul, et majandatavates metsades on need vajalikud suurendamaks lageraiele alternatiivsete võtete kasutamist, kuid piiranguvööndites tuleks säilitada suures osas senised normid.

„Ka kuuse raievanuse langetamise punkt otsustati metsaseaduse muutmise eelnõuga vabariigi valitsusse viia,” lisas minister.

Piiranguid leevendatakse

Metsaseaduse muudatustega soovitakse soodustada lageraiele alternatiivsete raieliikide – turberaiete ja valikraie – kasutamist, leevendades nendele seatud piiranguid.

Näiteks paindlikuma turbaraie puhul muutub metsa uuenemine kiiremaks, mille abil on metsaomanikul lihtsam raietegevusi järk-järgult teostada ning surve lageraie tegemiseks väheneb. Metsaelustiku mitmekesisuse säilitamiseks kehtestatakse vastukaaluks raienormide leevendamisele säilikpuude jätmise kohustus ka turbe- ja valikraietel.

Majandusmetsade viljakate boniteediklasside kuusikute raievanust plaanitakse alandada praeguselt 80 aastalt 60 aastale, sest kehtiva metsaseadusega seatud raievanused ei võimalda alati majandusmetsade küpseid kuusikuid optimaalses eas kasutusse võtta.

Lõunaeestlane

Viimased uudised