Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: PPA
Metsanduse uue kümnendi arengukava (MAK2030) keskkonnamõju ja teiste oluliste mõjude hindamise aruanne on valmis ning sellega saab tutvuda kuni 16. augustini.
Metsanduse arengukava aastani 2030 on esimene riiklik arengukava, mille puhul hindavad eksperdid lisaks keskkonnamõjule ka selle kultuurilist, sotsiaalset ja majanduslikku mõju. Aruandes hinnatakse mõju suurust, ulatust, kestust, pöörduvust ja muid parameetreid.
Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja Meelis Seedre sõnul ei piisanud selle arengukava puhul tavalisest mõjude hindamisest ja seepärast otsustati hinnata mõjusid laiemalt.

„Arengukavast saab metsanduse lähikümnendi teenäitaja ja on oluline, et selle koostamine toimub avatult ja kaasavalt,“ nentis Seedre. „Kava kokkupanekul on saanud vahetult kaasa rääkida sajad inimesed.“
Keskkonnaminister Madis Kallas kutsub üles aruandele aktiivselt tagasisidet andma. „Peame pidevalt tegelema tasakaalu leidmisega metsa erinevate – kultuuriliste, ökoloogiliste, sotsiaalsete ja majanduslike – väärtuste vahel ning kindlasti tuleb ka aruande avalikustamise käigus veel ettepankuid, mis tuleb põhjalikult läbi analüüsida,“ ütles Kallas.

MAK2030 üldeesmärk on tagada Eesti metsanduse kestlikkus. Selle saavutamist toetavad kolm alaeesmärki, mis lähtuvad Euroopa ministrite metsakaitse koostöö Forest Europe säästliku metsanduse põhimõtetest. Lisaks täidab arengukava mitmeid ÜRO säästva arengu eesmärke, arvestab pikaajalises arengustrateegias „Eesti 2035“ esile toodud arenguvajadustega ning toetab otseselt majanduse ja elukeskkonna strateegilist sihti.
MAK2030 eelnõu ning KSH ja muude oluliste mõjude strateegilise hindamise aruandega on võimalik tutvuda 23. juulist 16. augustini Keskkonnaministeeriumi MAK2030 veebilehel (https://envir.ee/MAKKSHmaterjalid).
KSH ja muude oluliste mõjude strateegilise hindamise aruande kohta saab ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kuni 16. augustini (k.a) meilitsi keskkonnaministeerium@envir.ee või kirjalikult aadressil Paldiski mnt 96, 13522 Tallinn.
KSH ja muude oluliste mõjude strateegilise hindamise aruande avalik arutelu toimub 24. augustil kell 14–17 virtuaalselt veebikeskkonnas MS Teams. Palume arutelul osalemiseks eelnevalt registreeruda. Täpsem info ja registreerimine Keskkonnaministeeriumi MAK2030 veebilehel (https://envir.ee/MAKKSHmaterjalid). Avalik arutelu salvestatakse protokollimiseks.
Metsanduse uue kümnendi arengukava plaanib Keskkonnaministeerium veel tänavu esitada valitsusele, kes saadab selle Riigikokku arutamiseks ning seadusena vastuvõtmiseks.

Viimased uudised