Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Meremäe koolis Setomaal toimus 15-19. novembrini projekti „Noortekohtumised” raames Meremäe Kooli ja Kiviõli Vene Kooli noorte teine kohtumine. 

Kohtumise idee oli anda noortele aimu filmitegemisest, tutvustada külalistele meie kodukanti ning teha arutlevat tööd eesti-vene kodukeelega laste segagruppides, et motiveerida neid omavahel enam suhtlema, koos probleeme lahendama, oma oskuste piire kompima ja vastutust võtma.

Selle käigus said noored palju praktilisi ning emotsionaalseid kogemusi, töötades individuaalselt, gruppides ning analüüsides järjepidevalt oma tegevust. Nad pidid loovalt mõtlema ning meisterdama endale maske, looma tantse, laule, lühifilme ja isegi väikese teatritüki. Lisaks said õpilased disainida Noortekohtumiste t-särgid kohalikus Seto pakutrükis, käia Piusa koobaste loodusrajal matkamas, ratsutada hobustega, käia saunas ja kinos 3D filmi vaatamas.

Need neli päeva möödusid kiiresti ja emotsionaalselt. Oli huvitav näha, kuidas kujunes sõprus laste vahel, kes geograafilisest ja keelelisest asukohast tingituna omavahel muidu ilmselt kokku ei saaks. Nad hoomasid ka ise, et neile oli antud erakordne võimalus võimalus ning võtsid sellest viimast. Kui algul hoiti pisut rohkem omaette, siis paar päeva pärast hommikust õhtuni pead-jalad koos olemist oli välja kujunenud tugev kambavaim ning eesti-vene vahet enam ei tehtud. Ka peale projekti lõppemist on Meremäe õpilaste suhtumine vene keele õppimisse ning teise kodukeelega lastesse positiivsem ning nad on avatumad inimeste suhtes, kes on neist erinevad.

Meeskonnatunde arendamiseks on see projekt samuti täiesti asendamatu, sest tuntavalt tugevnesid ka nende sõprussuhted, kes samast koolist, aga muidu mingil põhjusel lähedased ei olnud. Klassides on atmosfäär muutunud sõbralikumaks ning growth mindseti (avatud mõtteviis) toetavamaks. Vähem kuuleb lauset „Ma ei saa, ma ei oska”.

Grupitööd pidevalt muutuvates koosseisudes õpetasid lastele seda, kuidas saada üle isiklikest erinevustest ning töötada ühise eesmärgi nimel, kui on piiratud aeg ülesande täitmiseks. Neil tuli otsida üles igas õpilases just see oskus, millega tema saaks tehtavasse ülesandesse panustada. See ei tulnud alati kergelt, sest ka lastel on kujunenud hoiakud selle osas, mida nad suudavad ja mida mitte. Paljud lapsed pelgasid esialgu osa võtta ja vastutada tegevuste eest, mille käigus nad eksida võisid. Kuid kui lapsed oma töö lõpptulemust esitlesid, siis  olid nad ka ise pisut üllatunud, et nad nii hästi hakkama said ja töö käigus ennast arendasid.

Noorte tagasiside üritusele oli ühehäälne „Teeme veel!”.

Õpetaja Fee Tamm.

Viimased uudised