Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Meremäe vallavolikogu plaanib kolmapäeval teha Vastseliina vallale ettepaneku vallapiiride muutmiseks, sest 26 küla on avaldanud soovi siduda oma tulevik Vastseliina ning sealtkaudu Võru vallaga.

Meremäe valla koosseisust lahkumise põhjus on kõigil küladel üks. „Inimesed ei soovi kuuluda Setomaa valda, kuhu valitsus meid surub,” lausus Meremäe vallavolikogu esimees Arno Vares Lõunaeestlasele.

Kokku on Meremäe vallast tükkis oma külaga lahkulöömise poolt andnud allkirja 169 inimest. Eelnõu kohaselt soovivad lahkuda Hilläkeste, Holdi, Kalatsova, Keerba, Kiislova, Kuigõ, Kuksina, Marinova, Mereküla, Martsina, Miikse, Obinitsa, Olehkova, Palandõ, Paloveere, Pelsi, Poksa, Puista, Rokina, Ruutsi, Sirgova, Teterüvä, Tiklasõ, Tsergondõ, Vaaksaarõ ja Väiko-Serga küla.

Need 26 valda moodustavad Meremäe kokku 87 külast ligi kolmandiku ning asuvad valdavalt valla lõunaosas. Ent näiteks valla suuruselt teine keskus Obinitsa ja Tsergondõ küla jäävad Vastseliina valla piirist kaugemale.

Kuidas sellised külad, millel puudub vahetu kokkupuude Vastseliina või sellega ühineva Orava vallaga, reaalselt uude valda minna saaksid, pole esialgu selge.

„Aga kuidas antakse Luhamaa Värskale?” esitab Vares vastuküsimuse. Tema sõnul on volikogul kavas kolmapäeval algatada 26 küla üleandmine Vastseliina vallale. Kas ja kuidas külade kuuluvus viimaks lahendatakse, selgub n-ö töö käigus.

Opositsioon vastu lahkulöömisele

„Soov lõhkuda Meremäe valda on otsene rahva huvide vastane tegevus Arno Varese poolt,” ütles volikogu opositsiooni kuuluv Rein Järvelill Lõunaeestlasele.

Tema hinnangul mõjuks külade lahkulöömine külaelanike elutingimustele negatiivselt, sest halveneks teenuste kättesaadavus. Samuti tooks see kaasa valla haldusvõime languse, halveneks demograafiline olukord, ümber tuleks teha transpordikorraldus ja muudki.

Ühtlasi viitas Järvelill, et hiljutisel rahvaküsitlusel soovis enamik Meremäe vallarahvast Setomaa valla moodustamist koos Värska ja Mikitamäe valla ning Luhamaa nulgaga.

„Rahvaküsitlusel on rahvas oma arvamuse öelnud ja enamus soovib Setomaa valla moodustamist,” kinnitas Järvelill.

Varese sõnul algas külades allkirjade kogumine juba enne haldusreformi rahvaküsitlust, kui Kalatsova, Kuksina, Miikse ja Ruutsi külast laekus kokku 39 allkirjaga avaldus, milles sooviti Meremäe vallast eraldumist.

„Pärast rahvaküsitlust läks allkirjade kogumisega tuliseks,” lisas Vares.

Arved Breidaks

SAMAL TEEMAL: Setu valdade äärekülad kipuvad eralduma

Viimased uudised