Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: HTM

Tänasest kuni 20. oktoobrini toimuvad matemaatika tasemetööd 4. ja 7. klassides. Esimese kooliastme tasemetöö, kuhu on registreerunud 9229 4. klassi õpilast, toimub 12-17. oktoobrini ja teise kooliastme tasemetöö, kuhu on registreerunud 7144 7. klassi õpilast, toimub 17.-20. oktoobrini.

Haridus- ja Noorteameti matemaatika ja loodusainete hindamisvaldkonna juhi Alge Ilosaare sõnul on koolide huvi e-tasemetööde vastu jätkuvalt suur ja kõikidel soovijatel on ka võimalus töid teha.

„Tasemetöö tulemused aitavad õpetajatel ja koolidel oma õpilaste teadmisi kaardistada ja laste edasist õppetööd kavandada. Õpilasele ja tema vanemale aitab tasemetöö tulemuste tagasiside teadvustada juba omandatud teadmisi aga ka tähelepanu nõudvaid õpivajadusi,” rääkis Ilosaar.

Testi lõpus saavad õpilased tagasiside selle kohta, milline on nende matemaatika mõistete tundmine, arvutamise ja teisendamise oskus ning kuivõrd nad saavad aru mõistetest ja oskavad probleemülesandeid lahendada.

„Oleme igal aastal testi lõpus saadavat tagasisidet parendanud ja muutnud selle nii õpilase kui ka õpetaja jaoks sisukamaks. Sel aastal esmakordselt ei pea õpilased ootama oma soorituse tulemust mitu päeva, vaid saavad tagasiside kohe peale tasemetöö tegemist,” jagas Ilosaar infot selleaastaste muudatuste kohta matemaatika töös.

Ilosaare sõnul tagab tasemetöös kasutatavate ülesannete kvaliteedi põhjalik eeltestimine. „Koostatud ülesandeid hinnatakse koostöös tegevõpetajatega ja partneritega ülikoolist, ebasobivad ülesanded eemaldatakse või tehakse ümber,” sõnas ta.

Sügisesed tasemetööd algasid koolides 18. septembril ja kestavad kuni novembri alguseni. Tasemetööd toimuvad matemaatikas, eesti keeles, vene keeles, eesti keeles teise keelena ja loodusõpetuses.

Tasemetööd on elektroonilised ning toimuvad testide andmekogus EIS.

Tasemetöid korraldab Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Lisainfot tasemetööde kohta leiab Haridus- ja Noorteameti kodulehelt aadressil harno.ee/tasemetood.

Viimased uudised