Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kati Pino. Foto: Hedman
Enamusel äriühingutest langeb majandusaasta kokku kalendriaastaga ning see tähendab, et majandusaasta aruande esitamise tähtaeg on 30. juuni. Millised on aga tagajärjed, kui majandusaasta aruanne esitatakse hilinemisega või üldse mitte, selgitas advokaadibüroo Hedman vandeadvokaat Kati Pino.
Kõige drastilisem tagajärg, mis võib saabuda majandusaasta aruande esitamata jätmisel, on ühingu registrist kustutamine.
Advokaadibüroo Hedman vandeadvokaat Kati Pino tõi välja, et kuigi registrist kustutamine majandusaasta aruande esitamata jätmisel ei ole uudne sunnimeetod, on sel alates möödunud aastal jõustunud seadusemuudatusest kiirem mõju. „Äriregistrist kustutamine ei toimu kohe esimesel juulil, vaid kõigepealt teeb registripidaja ühingule hoiatuse kustutamise kohta ja annab täiendava tähtaja majandusaasta aruande esitamiseks,” selgitas Pino.
Kui ka selle tähtaja jooksul ei esitata majandusaasta aruannet, kustutatakse ühing registrist. Majandusaasta aruande tähtaja ja kustutamise vahele jääv periood võib aga olla vaid kolm kuud, mistõttu tasub olla tähelepanelik.
„Registrist kustutamisel ei ole kõik veel kadunud ning kolme aasta jooksul on võimalik taotleda registrisse ennistamist, kuid see protsess on aeganõudev ja võib olla tülikas,” ütles Pino ning lisas, et lihtsam on registrist kustutamist ennetada ning esitada majandusaasta aruanne õigeaegselt.
Trahv juhatuse liikmetele või osanikele
Teiseks võimalikuks tagajärjeks, mida majandusaasta aruande õigeaegselt esitamata jätmine võib kaasa tuua, on trahv juhatuse liikmetele või osanikele.
Trahvi võib määrata kuni summas 3 200 eurot ning seda määrata korduvalt, kuniks majandusaasta aruanne esitatakse. „Registripidajal on suur kaalutlusõigus siinjuures, kas trahvi määrata ja kui suures ulatuses, võttes arvesse ka seda, kui palju on esitamise tähtajast möödunud, kas tegemist on esmakordse hilinemisega või ka muid asjaolusid, mida registripidaja oluliseks peab,” sõnas Kati Pino.
Info trahvimääruste osas on kättesaadav avalikult, seega ei jää registripidaja poolt määratud trahv saladuseks. „Trahvi saamine mõjutab negatiivselt äriühingu finantsseisu, samuti saadab avalik trahvimäärus signaali, et ühing ei ole võimeline oma aruandluskohustust täita ja õõnestab sellega enda mainet avalikkuse silmis,” rõhutas ta.
Halb signaal partneritele ja avalikkusele
Kõige leebem tagajärg, kuid siiski kaalumist väärt, on signaal, mida majandusaasta aruande õigeaegselt esitamata jätmine saadab avalikkusele ja äripartneritele.
„Aruandluse läbipaistvus ja korrektsus on olulised näitajad, mis peegeldavad ühingu vastutustundlikkust ja juhtimise kvaliteeti. Kui ühing ei täida oma aruandluskohustusi, võib see tekitada kahtlusi tema maksevõime ja finantsseisundi osas, mis omakorda võib viia lepingute katkestamiseni, uute lepingute sõlmimata jätmiseni ning investeeringute vähenemiseni,” tõi Hedmani vandeadvokaat Kati Pino välja ning lisas, et aruannete õigeaegne esitamine on oluline teatud toetustele kandideerimisel või hangetes osalemiseks.
Kokkuvõttes tasub majandusaasta aruanne õigeaegselt esitada, sest esitamata jätmine võib kaasa tuua ebameeldivaid tagajärgi ning vajaduse võtta ette täiendavaid samme, et äriühing uuesti toimima saada või väljenduda ärivõimaluste kaotuses.

Viimased uudised