Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

M.V.Wool AS kinnitab, et Veterinaar- ja toiduametilt laekus täna ettevõttele selgitusnõue 1. oktoobril 2019 võetud listeeriaproovide osas. M.V.Wooli tootmisest võeti 21 pinnaproovi ja neli tooraineproovi, kust listeeriabakterit ei leitud. Kolmest kalatootest võetud 15 osaproovist ühes esines listeeriabakteri leid 25 grammis tootes, teatas M.V.Wool.

Terve kõnealune tootepartii asub endiselt M.V.Wooli tehases.

Proovidega ei määratud listeeriabakteri tüve ega arvukust toote ühes grammis, kus kehtib Euroopa Liidu piirmäär 100 ühikut (Lm (cfu/g)), mis on ka tarbijale ohutu. Samal ajal võttis VTA jaekaubandusest proove, mis osutusid kõik puhtaks.

Samast tootepartiist akrediteeritud ja sõltumatu labori poolt võetud proovid ei näidanud listeeria esinemist. Ettevõte vastab VTA selgitusnõudele ja soovib ka teha kordustesti, selgitamaks välja, kas partii on ohutu. M.V.Wooli tehasest väljuvatele toodetele kehtib listeeriabakteri osas nulltolerants.

Kuna listeeriabakter esineb kõikjal looduses, siis kalakasvatused teevad endast kõik oleneva, et kontrollida tooraines bakteri olemasolu. Kuid ikkagi on võimalus, et mõnes üksikus kalas see bakter esineb. Sellepärast ongi kehtestatud tooretele kalatoodetele toiduohutuskriteeriumid, mis lubavad listeeriabakteri sisaldust kuni 100 cfu/g.

M.V.Wool on seisukohal, et ettevõtte kalatooted on alati vastanud Euroopa Liidus kehtivatele piirnormidele ning on välistatud nende kalatoodete kahjulik mõju inimeste tervisele. M.V.Wool teeb alates selle aasta kevadest tihedat koostööd VTA-ga ning on kehtestanud listeeriabakteri esinemisele nulltolerantsi. Viimasel kuuel kuul tootmises tehtud proovid kinnitavad, et ettevõtte tooted vastasid piirnormidele suure varuga.

Alates märtsist 2019 on M.V.Wool olnud Eesti enimkontrollitud toidutööstusettevõte ning kogu väljuv toodang on VTA kontrolli all. Alates 1. aprillist 2019 on M.V.Wool võtnud toodete säilivusaja viimasel päeval üle 600 proovi (nn kestvuskatsed) listeeria (Listeria moncytegenese) arvuliseks määramiseks kogu tootesortimendis. Tänase seisuga on kõik proovid vastanud EL-i piirnormidele suure varuga. Sellega on ettevõte tõestanud, et tooteid on ohutu tarbida „kõlblik kuni” kuupäevani, juhul kui on järgitud tootja poolt kehtestatud säilitustingimusi.

EL-is lubatud listeeriabakteri sisaldus on 100 ühikut (Lm (cfu/g)). Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) juunis avaldatud raport kinnitab, et alates eelmisest aastast M.V.Wooli ruumides võetud proovides jäi näitaja alla 10 ühiku ning paaril korral ulatus 40 ühikuni. Piirnormi ületavad näitajad esinesid Prantsusmaa jaekaubandusettevõttes (näitaja 400 ühikut) ning Taani hulgikaubandusettevõttes (üle 570 ühiku). Mõlemal juhul on M.V.Woolil dokumentaalne tõestus, et antud kauba säilitamise temperatuuri on rikutud ning probleem on tekkinud hilisemas külmaahelas.

VTA on juhtinud Prantsusmaa ja Taani pädevate ametkondade tähelepanu sellele, et säilitamistemperatuuri nõudeid on sealses kaubanduses rikutud.

M.V.Wool kontrollib pisteliselt bakterite toorkalas esinemist, kasutades selleks ametlikult akrediteeritud toidulaboratooriume. Ettevõte teatas näiteks 16. septembril VTA-le, et tagastas ühele Soome kalakasvatusettevõttele sealt saabunud ligi viis tonni mittenõuetekohast toorainet ja kandis kalakasvataja oma musta nimekirja.

M.V.Wool tegeleb kalatoodete töötlemise, pakendamise ja müügiga. M.V.Wool müüb kalatooteid praegu seitsmesse välisriiki. Ettevõte on viimasel viiel aastal investeerinud tootmise kaasajastamisse kokku 2,5 miljonit eurot. Harkus asuv tootmishoone omab IFS Food sertifikaati, mis on kõrgeim toidutööstustele antav sertifikaat.

Viimased uudised