Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Lõuna-Eestis peavad koolide esindajad laste kooliteed kõige ebaturvalisemaks, selgub laste rasvumise uuringust.

Kõige ebaturvalisemaks peetakse Eestis kooliteed Valgamaal. Järgnevad Jõgeva-, Harju- ja Võrumaa. Edasi tulevad Ida-Viru ja Põlvamaa.

Kõige turvalisemaks peetakse kooliteed Eestis Läänemaal, Järvamaal ja Lääne-Virumaal.

Laste rasvumise uuringust tuli välja huvitav tõsiasi, et linnalises asulas elavad lapsed on kooli tuleku ja koolist koju mineku ajal füüsiliselt aktiivsemad kui maa-asulates elavad õpilased. Külades elavad lapsed käisid koolis märkimisväärselt rohkem mootorsõidukiga kui asulates ja linnades elavad lapsed, viimaste puhul koguni kaks korda rohkem. Seevastu jalgsi või rattaga liiguti linnas rohkem kui asulates või külades ning kui võrrelda linnalapsi külades elanutega, oli erinevus rohkem kui kolmekordne.

Ehk siis: laste seisukohalt on tervislikum elada linnas kui külas või väiksemas asulas.

Kooli minekuks kasutavad Eestis ligi pooled õpilastest mootorsõidukit, samas koolist lahkumiseks mootorsõidukit kasutanud õpilaste osakaal oli viiendiku võrra väiksem. Veidi üle kolmandiku (36%) tuli kooli jalgsi või rattaga ja koju läksid jalgsi või rattaga 45% õpilastest. Kombineeritult, nii mootorsõidukiga kui ka jalgsi/rattaga, liikus kodu ja kooli vahet üle 10% õpilastest. Üle kolmandiku (35%) õpilastest käisid koolis alati jalgsi või rattaga, ainult mootorsõidukiga 40 protsenti ja kombineeritud viisil umbes veerand õpilastest (26%).

Järgnevas tabelis on toodud koolide hinnang laste koolitee turvalisusele, kus väiksem number on parem.

Viimased uudised