Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Pilt: Lõuna päästekeskus

Lõuna päästekeskus avaldas päästestatistika 2023. aasta kohta. Kohaliku omavalitsuse lõikes leiab statistikat päästeameti kodulehelt https://www.rescue.ee/et/statistika-kohalikele-omavalitsustele.

Põlvamaa päästeaasta 2023

Päästeamet reageeris Põlvamaal 2023. aastal abi andmiseks ja ohtude tõrjumiseks kokku 401 sündmusele, seal hulgas tegid demineerijad kahjutuks 7 lõhkekeha. Tules hukkus eelmisel aastal 2 ja vees üks inimene. 2022. aastal hukkus Põlvamaal tules samuti 2 inimest, veeõnnetustes hukkunuid toona ei olnud.

TOP 5 päästesündmused 2023 Põlvamaal
Ohu likvideerimine 215
Tulekahju 79
Liiklusõnnetus 35
Abitus seisundis inimene 33
Tulekahju oht hoones 11

Ohtude likvideerimised olid enamasti seotud raskete ilmaoludega, kus teedelt oli vaja eemaldada tormituultes või lumeraskuse all murdunud puid ja muid takistusi või oli vaja tagada ohutus elektriliinide purunemise asukohtades. Abitusse seisundisse jäänud inimesteks olid paljud oma kodus kukkunud ja liikumisvõime kaotanud eakad inimesed, kelle juurde omaksed või kiirabitöötajad sisse ei saanud. Tulekahju ohtu hoonetele põhjustasid valdavalt tahmapõlengud kütteseadmete lõõrides, toidukõrbemised ja elektriseadmete, -paigaldiste või juhtmete rikked, mis kärssasid, kuid tõsisemat tulekahju kaasa ei toonud.

Tulekahjud
Päästjatel tuli eelmisel aastal Põlvamaal kustutada 27 hoonetulekahju, neist 13 korral põlesid eluhooned. Elektriseadmete või paigaldiste rikete või vale kasutamisega seoses süttis 5 hoonet, kütteseadmete rikkest või hooletusest nende kasutamisel 4 hoonet ning hooletusest suitsetamisel 3 hoonet. Kolm hoonetulekahju said alguse pikselöögist. Veel süttisid hooned hooletusest tuletöödel, hooletusest toiduvalmistamisel, laste tulega mängimisest ja tuleohutusnõuetele mittevastava ehituse tõttu.

Metsa-maastikutulekahjusid käisid päästjad 2023. aastal Põlvamaal kustutamas 12, sõidukeid 13  ja prügihunnikuid, põlevmaterjali hoiukohti või ohutusnõuetele mittevastavaid lõkkeid 27 väljakutsel.

Valgamaa päästeaasta 2023

Päästeamet reageeris Valgamaal 2023. aastal abi andmiseks ja ohtude tõrjumiseks kokku 672 sündmusele, seal hulgas tegid demineerijad kahjutuks 102 lõhkekeha. Tules hukkus eelmisel aastal 1 ja vees 2 inimest. 2022. aastal ei hukkunud tules ühtki inimest, veeõnnetustes jättis elu 2 inimest.

 
TOP 5 päästesündmused 2023 Valgamaal
Ohu likvideerimine 382
Tulekahju 98
Abitus seisundis inimene 42
Liiklusõnnetus 40
Abitus seisundis loom/lind 25

Väljakutsete koguarv on tõusuteel ning seda on kasvatanud keerulistest ilmaoludest tingitud ohuolukorrad. Ohtude likvideerimised olidki enamasti seotud raskete ilmaoludega, kus teedelt oli vaja eemaldada tormituultes või lumeraskuse all murdunud puid ja muid takistusi või oli vaja tagada ohutus elektriliinide purunemise asukohtades. Abitusse seisundisse jäänud inimesteks olid paljud oma kodus kukkunud ja liikumisvõime kaotanud eakad inimesed, kelle juurde omaksed või kiirabitöötajad sisse ei saanud.

Tulekahjud
Päästjatel tuli eelmisel aastal Valgamaal kustutada 25 hoonetulekahju, neist 12 korral põlesid eluhooned. Hooletusest lahtise tule kasutamisel või suitsetamisel ja laste tulega mängimisest süttis 6 hoonetulekahju. Elektripaigaldiste või -seadmete riketega seoses süttis 5 hoonet. Hooletusest kütteseadmete kasutamisel süttisid hooned 4 korral. Veel süttisid hooned hooletusest tuletöödel ja seadme või süsteemi vale paigalduse tõttu.

Metsa-maastikutulekahjusid käisid päästjad 2023. aastal Valgamaal kustutamas 28, sõidukeid 8  ja prügihunnikuid, põlevmaterjali hoiukohti või ohutusnõuetele mittevastavaid lõkkeid 36 väljakutsel.

Võrumaa päästeaasta 2023

Päästeamet reageeris Võrumaal 2023. aastal abi andmiseks ja ohtude tõrjumiseks kokku 609 sündmusele, seal hulgas tegid demineerijad kahjutuks 282 lõhkekeha. Tules hukkus eelmisel aastal 2 ja vees 3 inimest. 2022. aastal hukkus Võrumaal tules 4 inimest ja veeõnnetustes üks inimene.

TOP 5 päästesündmused 2023 Võrumaal
Ohu likvideerimine 302
Tulekahju 104
Liiklusõnnetus 35
Abitus seisundis inimene 29
Tulekahjuoht hoones 25
   

Väljakutsete koguarv on tõusuteel ning seda on kasvatanud keerulistest ilmaoludest tingitud ohuolukorrad. Ohtude likvideerimised olid enamasti seotud raskete ilmaoludega, kus teedelt oli vaja eemaldada tormituultes või lumeraskuse all murdunud puid ja muid takistusi või oli vaja tagada ohutus elektriliinide purunemise asukohtades. Abitusse seisundisse jäänud inimesteks olid paljud oma kodus kukkunud ja liikumisvõime kaotanud eakad inimesed, kelle juurde omaksed või kiirabitöötajad sisse ei saanud või kelle kätte saamiseks ning transpordiks oli päästjate abi vaja. Tulekahju ohtu hoonetele põhjustasid valdavalt tahmapõlengud kütteseadmete lõõrides, toidukõrbemised ja elektriseadmete, -paigaldiste või juhtmete rikked, mis kärssasid, kuid tõsisemat tulekahju kaasa ei toonud.

Tulekahjud
Päästjatel tuli eelmisel aastal Võrumaal kustutada 31 hoonetulekahju, neist 16 korral põlesid eluhooned. Elektripaigaldiste või -seadmete riketest süttis 7 hoonet, hooletusest lahtise tule kasutamisel või suitsetamisel süttis 7 hoonet ja kütteseadme hooletust kasutamisest või selle rikkest 6 hoonet. Veel süttisid hooned tahma süttimisest kütteseadme puhastamata lõõrides, hooletusest toiduvalmistamisel, seadme või süsteemi vale paigalduse tõttu ja laste tulega mängimise tagajärjel.

Metsa-maastikutulekahjusid käisid päästjad 2023. aastal Võrumaal kustutamas 33, sõidukeid 13  ja prügihunnikuid, põlevmaterjali hoiukohti või ohutusnõuetele mittevastavaid lõkkeid 26 väljakutsel.

Viimased uudised