Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Valitsus eraldab kohalikele omavalitsustele toetusfondist 2,2 miljonit eurot, et edendada jäätmete sorteerimist. Toetust saavad 57 omavalitsust, mis täitsid kõiki esitatud nõudeid. Saajate hulgas on Põlva, Valga, Otepää, Tõrva, Võru ja Rõuge vallad ning Võru linn.

Põlva vald saab toetust 21 199 eurot, Valga vald 44 518 eurot, Otepää vald 18 204 eurot, Tõrva vald 15 546 eurot, Võru vald 10 536 eurot, Rõuge vald 15 660 eurot ning Võru linn 32 865 eurot.

Toetuse saamiseks peab omavalitsuses olema tagatud jäätmejaama kasutamise võimalus ja korraldatud jäätmevedu. Samuti peab omavalitsusel olema kehtiv jäätmekava ja jäätmehoolduseeskiri ning asutatud jäätmevedajate register. Dokumendid tingimuste täitmiseks tuli esitada eelmise aasta 31. oktoobriks ning nende täitmist hindas keskkonnaamet.

Kõiki tingimusi täitsid kogu territooriumi ulatuses 37 omavalitsust. Kogu territooriumi ulatuses ei täitnud tingimusi 20 omavalitsust ning seetõttu saavad need omavalitsused ka toetust osaliselt. Toetust ei saanud 22 omavalitsust, sest nendest 13 ei tõestanud tingimuste täitmist ning üheksal omavalitsusel ei olnud elanike jaoks tagatud ligipääs nõuetele vastavasse jäätmejaama.

Toetuse jaotamist arvestatakse omavalitsustes registreeritud majapidamiste arvu järgi.

Viimased uudised