Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Võru-, Valga- ja Põlvamaa Osaluskohvik toimub 1. novembril algusega kell 10.00 Võru Täiskasvanute Gümnaasiumis (Jüri 42, Võru linn).

Sündmust korraldab Võrumaa Noortekogu koostöös ning Eesti Noorteühenduste Liiduga. Osalema on oodatud kõik 13-26-aastased noored, samuti noorsootöötajad, ametnikud ning loomulikult otsustajad.

1. ja 2. novembril on üle Eesti noorte osaluskohvikud. Kohvikute idee on lihtne – tuua ühise arutelulaua ümber kokku noored ning noortemeelsed, otsustajad ning kohaliku elu eestvedajad. Ühiseks eesmärgiks osaluskohvikul on aktuaalsete probleemkohtade üle arutlemine ning neile lahenduste leidmine.

Osaluskohvikuid on Eesti Noorteühenduste Liidu eestvedamisel korraldatud juba 2011. aastast. Sel korral on need osaks Erasmus+ projektist „Noored Otsustajad”, mis pakub 16-19-aastastele noortele üle Eesti kaasavat ning harivat kogemust seoses 2019. aasta Riigikogu ning Euroopa Parlamendi valimistega.

„Möödunud kohalikel valimistel kasutasid noored esmavalijad usinasti oma hääleõigust. Sel korral jääksid need noored valimistest kõrvale, ent püüame Eesti Noorteühenduste Liidu poolt pakkuda alternatiivi – võimalust arutleda silmast-silma poliitikutega, osaleda debattides kandidaatidega ning vormistada oma “varihääl” kevadistel varivalimistel,” sõnas „Noored Otsustajad” projektijuht Karl Andreas Sprenk.

Sprenk lisas, et noorte ning otsustajate vaheline dialoog ei peaks olema midagi erakordset, vaid loomulik osa nii kohaliku kui riigi tasandi poliitikakujundamisest. „Tänased noored on homsed otsustajad. Mida varem pakkuda neile positiivset kogemust ning kuulata ja arvestada nende mõtetega, seda tõenäolisem on ka nende noorte soov tulevikus nii kohaliku elu kui üldisemalt ühiskonna arengusse panustada,” sõnas Sprenk.

Osaluskohvikus on võimalik arutleda nii üleriigilistel teemadel kui piirkonnas aktuaalsetel ning noorte poolt püstitatud teemadel. Lahendusi otsitakse keskkonnaküsimustele, arutletakse lõimumise ning kodanikuaktiivsuse kasvatamise võimaluste üle.

Võru-, Valga- ja Põlvamaa Osaluskohviku peakorraldaja Greete Niido sõnas, et kohvikus on rõhk noorte arvamuse ning ettepanekute saamisel Kagu-Eestit puudutavatel teemadel. „Osaluskohvikus keskendutakse nii riiklikele kui ka piirkondlikele teemadele, aga meie prioriteediks on osaluskohvikul noorte arvamuse ning muudatusettepanekute saamine Kagu-Eestit puudutavatel teemadel. Tunneme, et noori küll kaasatakse otsustusprotsessidesse piirkonnas, kuid kindlasti on võimalik noori kaasata veel tõhusamalt.”.

Lisaks temaatilistele aruteludele on noortel võimalik esitada küsimusi või panna kirja valimistega seotud mõisteid, millest nad sooviksid rohkem teada saada. Noorte esitatud küsimuste põhjal valmib e-külalistund, mis jõuab jaanuari keskpaigas koolidesse üle Eesti.

Sündmusel osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine – täpsem info leitav aadressil lingid.ee/osaluskohvik2018 või Facebooki lehelt „Noored Otsustajad”. Projekt „Noored Otsustajad” saab teoks tänu Erasmus+ programmile, mida vahendab SA Archimedese Noorteagentuur.

Viimased uudised