Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kultuuriministeeriumi kriisipaketist sai loometoetuse 960 vabakutselist loovisikut. Loometoetuste eelarve on nüüdseks ammendunud, kuid ühekordse leevendusena lisandub toetuste maksmiseks veel 110 000 eurot, et rahuldada osaliselt ka pärast vahendite lõppemist laekunud taotlusi. Ühtekokku on tänavu välja jagatud loovisiku toetusi 5,2 miljonit euro ulatuses.

Loometoetusi makstakse vabakutselistele loovisikutele loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel, mis kehtib 2005. aastast. Koostöös loomeliitudega jaotatav toetus tagab sissetuleku kaotanud vabakutselisele loovisikule miinimumpalga suuruse toetuse ja sotsiaalkaitse kuueks kuuks.

„Juba aastaid kehtinud seadust ei ole nähtavasti kunagi varem saatnud nii elav avalik tähelepanu. Vajadus seadusest tuleneva võimaluse järele saada loometoetust tuli eriti veenvalt esile just nüüd, ootamatult saabunud kriisi ajal,“ ütles Kultuuriministeeriumi kunstinõunik Maria-Kristiina Soomre.

Kultuuriministeeriumi kevadisest 25 miljoni euro suurusest abipaketist suunati loometoetusteks lisaraha 4,2 miljonit eurot. Toetuse saajatest üle poole ehk 54 protsenti olid loomeliitude liikmed, ülejäänud loomeliitudesse mittekuuluvad loovisikud. Valdkondlikult jagunes kriisiabist 26 protsenti kunstivaldkonna, 24 protsenti helikunsti, 20 protsenti etenduskunstide ning 30 protsenti veel viie eri valdkonna vabakutselistele. Eriolukorraga seoses leevendati kevadel ajutiselt mitmeid seaduses olevaid kitsendavaid tingimusi toetuse taotlejale.

„See oli erakordselt tähtis, et seadusesse kevadel kiirkorras sisse viidud leevendused võimaldasid toetuse viia väga laia sihtrühmani. Toetuste eelarve oli võrreldes tavapäraste aastatega neljakordne. Kui arvestame, et sellest jätkus peaaegu viieks kuuks eriolukorra lõppemisest, siis võib öelda, et kevadised abivajaduse prognoosid olid küllalt realistlikud. Kultuuriministeerium tänab loomeliite suure pingutuse eest toetuste menetlemisel ja väljamaksmisel,“ lisas Soomre.

Praeguseks on kriisiabi eelarve ammendunud, mistõttu loomeliitudesse mittekuuluvatele vabakutselistele ning taotlejatele nendest loomeliitudest, kus eelarvevahendid otsa said, tänavu enam loometoetust maksta ei saa. Kuna aga taotluste esitamine ei ole katkenud, lisab Kultuuriministeerium reservist täiendavalt toetuste väljamaksmiseks 110 000 eurot. Selle toel saab loometoetuse välja maksta kõigile Kultuuriministeeriumile otse või läbi loomeliidu 22. septembril või varem taotluse esitanutele. Ülejäänud taotlusi ei ole eelarve ammendumise tõttu võimalik rahuldada. Kultuuriministeerium juhib ühtlasi tähelepanu, et novembri keskpaigast kehtib taas loovisikute ja loomeliitude seaduse algne redaktsioon.

Arutelusid loovisikute ja loomeliitude seaduse püsiva muutmise üle alustatakse koos loomeliitudega esimesel võimalusel. Vabakutseliste vajaduste väljaselgitamiseks kuulutas Kultuuriministeerium välja riigihanke rakendusuuringu „Vabakutselised loovisikud, nende majandusliku toimetuleku mudelid ja sotsiaalsete garantiide kättesaadavus“ läbiviija leidmiseks. Uuring peab muuhulgas andma vastused, millised võiksid olla edasised kultuuri- või sotsiaalpoliitika sammud loovisikute olukorra parandamiseks. Uuringut rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastatud programmist RITA ning see peaks valmima 2021. aasta suvel. Lähemalt saab kavandatud uuringu kohta lugeda siit.

Viimased uudised