Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

nursipalu

Lõunaeestlane küsis Nursipalu harjutusväljal teostatud metsaraie kohta kommentaari Eesti Looduskaitse Seltsilt. Vastuses teatas selts, et eelistab keskkonnaprobleemidele lahenduste otsimisel osapoolte vahelisi läbirääkimisi, mitte teravat vastandumist.

„Võitlev vastandumine viib sageli lahenduste otsimise asemel konfliktide leidmisele,” märkis Eesti Looduskaitse Selts. „Väärtused, mille nimel algselt tegutseti muutuvad vähemtähtsaks, tähtsamaks osutub kasvõi ajutine võit vastaspoole üle.”

Järgneb Eesti Looduskaitse Seltsi seisukoht Nursipalu metsaraie küsimuses:

Tutvusime Nursipalu harjutusvälja ja Keretü kaitseala kohta käivate avalikult kättesaadavate dokumentide ja kirjutistega. Pidasime nõu Eesti Looduskaitse Seltsi Varstu osakonnaga inimestega, kes vahendasid kohapealset arvamust.

Lähtume sellest, et Nursipalu harjutusvälja arendamine on riigikaiselise tähtsusega. Teema on aktuaalne juba üle 10 aasta. Moodustatav Keretü looduskaitseala aitab tasakaalustada looduskaiselist olukorda piirkonnas. Looduskaitse ja riigikaitse vajaduste vahel on võimalik leida kompromisse, kuid ei ole võimalik leida sellist lahendust, mis inimlikus mõõtmes kedagi ei häiriks. Meie arvates tuleb käsitleda Nursipalu harjutusvälja arendamist omaette teemana, lahus aruteludest  metsanduspoliitika üle.

Suutmatus leida kokkulepet on viinud osapooled olukorrani, kus harjutusvälja arendajad otsivad edasiliikumiseks „auke seadusandluses“ ja vastaspool on asunud kasutama venitamistaktikat, mida õigustatakse vajadusega kaitsta iga hinna eest keskkonda. Mõlema poole käitumine ei ole väärikas, sest tahaplaanile on jäänud tegelikud väärtused – riigikaitse ja looduskaitse.

Looduskaitseala kaitseväe harjutusvälja naabrina on hea sümbioos meile oluliste väärtuste hoidmisel ja sidumisel, sest neid kannavad meie omad inimesed. Oleme omalt poolt valmis panustama loodushariduse andmisele kaitseväelaste seas.

Eestimeelset tasakaalukat ja üksteise suhtes lugupidavat suhtumist lootes – Eesti Looduskaitse Selts.

Allakirjutanud:

Vootele Hansen, Eesti Looduskaitse Seltsi esimees

Jaan Riis, Eesti Looduskaitse Seltsi juhatuse liige

Arvo Veskimets, Eesti Looduskaitse Seltsi tegevjuht

Viimased uudised