Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: rms Martin Liiskmaa/ Kaitsevägi

Lisaõppekogunemise Okas 22 kuues päev möödus reservväelastele õppelahingutega Remnikul, kus omavahel pistsid rinda Kirde maakaitseringkonna ja Scoutspataljoni võitlejad. Samal ajal said  Õhutõrjepataljoni võitlejad lasta õhutõrjekahurist ZU23-2,23mm. 

„Täna toimub väliharjutuse teine etapp, kus Kaitseliit on ette valmistanud positsioonid ja proovib end kaitsta. Meid on planeeritud ründama Scoutspataljon, mis püüab meie kaitsest läbi murda ja positsioonid hõivata,“ ütles Kaitseliidu Viru maleva operatiiv- ja väljaõppesektsiooni ülem major Meelis Kütt, kelle hinnangul on reservväelased õppusel hästi hakkama saanud.

„Meil on Kaitseliidus üksustes mõlemad, nii reservväelased kui vabatahtlikud kaitseliitlased, kes kuuluvad üksuse koosseisu ja nad on tegelikult varasemaltki koos harjutusi teinud ja koos käinud. Nüüd siis lihvime täiendavalt nende oskuseid, et nad muutuksid veelgi paremaks,“ lisas major Kütt.

„Tänane harjutus on koostegevusharjutus Kaitseliidu ja Scoutspataljoni vahel kus kaitseliitlased on kaitsev pool ja Scoutspataljon teeb neile vastutegevust, ründab neid,“ ütles 1. jalaväebrigaadi Scoutspataljoni staabiülem major Vladimir Kolotõgin tõdemusel, et senine koostöö reservväelastega on olnud erakordselt hea.

„Just eriti meeldiv on see, kuidas silmaga on näha, et paari päevaga tulevad reservväelastele oskused meelde. Näiteks juba esimesel lahingmoonaga korraldatud harjutusel oli näha, et reservväelastel oli hästi meeles, kuidas kõik käib,“ lisas major Kolotõgin. „Sellised õppused nagu Okas on äärmiselt tähtsad. Just selle pärast, et tänu sellele kutsume kokku ajutiselt oma reservväelased, viime tagasi üksuste koosseisu ning sellega tõstame oluliselt oma üksuste lahinguvõimet.“

Tänaste tegevustega lõppeb lisaõppekogunemise Okas 22 aktiivsete tegevuste faas. Edasi ootab reservväelasi ees lahkformeerimine ning tagasi reservteenistusse suundumine.

Lisaõppekogunemise Okas 22 eesmärk on lahinguvalmiduse kontrollimine, mille käigus kontrollitakse riigikaitse käsuahela toimimist valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri kuuluvate reservväelaste kogunemiseni. Vahetu julgeolekuoht Eestile puudub, lisaõppekogunemine on harjutava iseloomuga ja eelnevalt planeeritud. Lisaõppekogunemine Okas 22 kestab 22.-28. septembrini ja selle aktiivsed tegevused toimuvad põhiliselt Kirde-Eestis.

Viimased uudised